Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Nyhetsarkiv – omsorg och hjälp

Nyheter i kronologisk ordning från omsorg och hjälp.

 • 2020-06-18

  Bekräftade fall av Covid-19 i socialförvaltningens verksamheter

  Socialförvaltningen har sedan ett antal veckor varit befriade från Covid-19 i sina verksamheter. Dessvärre kan vi nu konstatera att det återigen finns bekräftad Covid-19 i socialförvaltningens verksamheter.
 • 2020-06-09

  Demonstrationer på två platser

  Två demonstrationer hölls på tisdagseftermiddagen, en i Skillingaryd och en i Vaggeryd.
 • 2020-06-02

  Möjlighet till säkra besök på särskilt boende

  Trädgårdspaviljonger finns nu på Furugården och Sörgården. De ger möjlighet till säkra besök utomhus.
 • 2020-05-29

  Nyutexaminerad stödpedagog på distans

  Ida Nilsson arbetar på Stjärnfabriken. Hon är en av 34 nyutexaminerade stödpedagoger i den första klassen från en YH-utbildning som Vaggeryds kommun varit med och tagit fram. Utbildningen, som är en distansutbildning, har under rådande omständigheter ställt om till att vara ännu mer på distans. Därför var examensfirandet helt digitalt.
 • 2020-05-19

  Bra betyg från Matpatrullen

  Restaurangen på Sörgården i Skillingaryd fick bra betyg när Matpatrullen kom på besök. Sörgården hamnade i den bästa betygsgruppen i SPF Seniorernas rapport om maten som serveras på äldreboenden i Jönköpings län.
 • 2020-05-14

  Så förstärker vi äldreomsorgen

  Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun har under den senaste tiden befunnit sig i ett läge som är ansträngt men under kontroll, men vi vet också att läget imorgon kan vara ett helt annat. Mot bakgrund av detta har kommunens som arbetsgivare gjort en rad insatser för att förstärka bemanningen inom vård och omsorg.
 • 2020-05-11

  Daglig verksamhet fortsätter – fast lite annorlunda

  Även om lokalerna för daglig verksamhet är stängda är inte verksamheten stängd. Kreativa och nytänkande idéer har krävts och ny verksamhet skapades inom någon dag efter att beslut tagits att stänga lokalerna.
 • 2020-04-27

  Trygghetsboendet på Mejeriet inflyttningsklart

  Nu är trygghetsboendet på Mejeriet inflyttningsklart och redan imorgon flyttar den första hyresgästen in.
 • 2020-04-21

  Stjärnfabriken och Knuten stängs tillfälligt

  Som ytterligare åtgärd för att minimera smittspridning stänger socialförvaltningen tillfälligt daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen.
 • 2020-04-18

  Patientsekretessen gäller

  På grund av patientsekretessen kan Vaggeryds kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.
 • 2020-04-17

  Förberedelser för pandemi-korttidsboende

  Som en förebyggande åtgärd har Socialförvaltningen beslutat och påbörjat förberedelserna med att skapa ett pandemi-korttidsboende.
 • 2020-04-16

  Utsatta barn behöver trygg vuxen - Är det du?

  Du kan hjälpa barn som är extra utsatta just nu. Det barnen behöver mest är en trygg vuxen.
 • 2020-04-09

  Socialförvaltningen stänger delar av sin verksamhet

  Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun befinner sig i ett läge som är ansträngt men under kontroll, men vi vet också att läget imorgon kan vara ett helt annat.
 • 2020-04-04

  Till dig som vill göra en insats inom vård och omsorg

  Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun befinner sig i ett läge som är ansträngt men under kontroll, men vi vet också att läget imorgon kan vara ett helt annat. Mot bakgrund av detta förbereder vi oss nu genom att förstärka bemanningen inom vård och omsorg.
 • 2020-04-01

  Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

  Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.
 • 2020-03-12

  Stängning av äldreomsorgens offentliga restauranger

  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att minimera risken att få in coronasmittan på våra vård- och omsorgsboenden har beslut tagits att stänga våra restauranger för externa matgäster.
 • 2020-02-28

  Mötesplats i Skillingaryd tillfälligt flyttad

  Information om tillfällig lokal för verksamheten Mötesplats pga vattenskada.
 • 2020-02-14

  Vårens anhörigträffar och dialogcafé

  En mötesplats för anhöriga som ger vård och hjälp till närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.
 • 2020-01-21

  Temakväll – att förstå och hjälpa barn, elever och unga vuxna med NPF

  Välkommen till en temakväll med ADHD i fokus!
 • 2020-01-20

  Vill du utveckla din roll som förälder?

  Vi erbjuder dig som har barn i åldern 6-12 år att gå COPE:s föräldrautbildning.
 • 2020-01-16

  Kontaktfamiljer sökes

  I Vaggeryds kommun finns det flera barn och ungdomar som behöver stimulans och uppmärksamhet av vuxna som har tid och tålamod att ta emot dem.
 • 2019-09-18

  Socialförvaltningens reception har nya öppettider

  Från och med den 9 september 2019 gäller nya öppettider för socialförvaltningens reception.
 • 2019-09-03

  Tyck till om aktiviteter för seniorer!

  I höst har du möjlighet att vara med och påverka utbudet av aktiviteter för seniorer i Vaggeryds kommun?
 • 2019-07-01

  Furugården moderniseras under stängning

  En bedömning visar att det totala antalet platser på kommunens tre särskilda boenden inte kommer att nyttjas fullt ut före 2023-2024. Därför kommer två avdelningar på Furugården att tillfälligt stängas, renoveras och moderniseras. Socialförvaltningen inleder planeringen av processen efter sommaren.
 • 2019-06-25

  Certifierade som Vård-och omsorgscollege

  Sedan den 28 maj 2019 är länets kommuner och Region Jönköpings län certifierade som Vård-och omsorgscollege. Det är en nationell kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning.
 • 2019-06-24

  Öppettider i socialkontorets reception v27-32

  Socialförvaltningens reception har ändrade öppettider under vecka 27 - vecka 32.
 • 2019-05-13

  Förslag om tillfällig förändring på Furugården

  En bedömning visar att det totala antalet platser på kommunens tre särskilda boenden inte kommer att nyttjas fullt ut före 2023-2024. Därför föreslås en tillfällig nedläggning av två avdelningar på Furugården. 
 • 2019-03-13

  Lyckad satsning med bonus till ordinarie personal

  För varje procent som personalen i socialförvaltningen utökar sin tjänst utgår en bonus på 200 kr. Bonusen har lockat många att gå upp i tid över sommaren.
 • 2019-02-22

  Så här kommer kommunala insatser att fungera på natten

  Färre personer som behöver hjälp på natten, och en anpassning av budgeten till de behov som finns, är anledningarna till en ny nattorganisation. Förändringarna är planerade att träda i kraft våren 2019.
 • 2019-02-14

  Vi söker jourhem

  Just nu har Vaggeryds kommun behov av ett jourhem som kan ge barn och ungdomar god omvårdnad och omsorg under kortare tid.
 • 2019-01-22

  Lärcafé för anhöriga på Navet

  Anhöriga till personer med demensdiagnos inbjuds till Lärcafé Navet Furugården.
 • 2019-01-18

  Bris generalsekreterare på besök i kommunen

  Psykisk ohälsa bland unga har ökat sedan 1985. Under onsdagen besökte Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, Vaggeryds kommun för att prata om just psykisk ohälsa bland unga.
 • 2019-01-10

  COPE-föräldrautbildning startar vecka 8

  COPE-föräldrautbildning vänder sig till dig som är tonårsförälder och som vill ha stöd i ditt föräldraskap.
 • 2018-11-29

  Avgift för hemsjukvård

  Den 1 januari 2019 införs en avgift för hemsjukvård. Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som ges under kortare eller längre tid. Till hemsjukvård räknas bland annat hälso- och sjukvårdsinsatser men även rehabilitering och habilitering.
 • 2018-11-16

  Försörjningsstöd mm flyttar till Vaggeryd

  Den 19 november 2018 kommer personal som arbetar med försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning samt boende att flytta till arbetsmarknadsenheten, AME, i Vaggeryd.
 • 2018-11-13

  Avgifter för trygghetslarm

  Trygghetslarm är en avgiftsbelagd insats från socialförvaltningen. Den 1 december 2018 införs avgifter för installation och avinstallation av trygghetslarm samt larmbesök.
 • 2018-11-08

  Ny organisation av försörjningsstöd med mera

  Kommunstyrelsen blir beslutande nämnd och arbetsmarknadsenheten (AME) svarar för verksamheten inom följande områden:
 • 2018-10-15

  Information gällande restaurangen på Jupiter

  Den 26 oktober 2018 tog socialnämnden beslutet att permanent stänga matserveringen på Jupiter.
 • 2018-02-16

  Migrationsverkets asylboende i Yxenhaga avvecklas

  Migrationsverket har meddelat att asylboendet i Yxenhaga, Hok kommer stängas ner 30 april 2018.
 • 2017-10-12

  Nya telefontider till handläggare på socialkontoret

  Handläggarna för ekonomiskt bistånd och missbruk, barn och unga, äldreomsorg och funktionshinderomsorg och på familjerätten har nu följande telefontider:
 • 2017-03-27

  Öppet hus på familjecentralen

  Den 20 februari öppnade den nya familjecentralen på Sveavägen 4, intill sim- och sporthallen, i Vaggeryd. Måndagen den 3 april kl. 15–18 är du välkommen på öppet hus.
 • 2017-02-21

  Nya familjecentralen har öppnat

  Måndagen den 20 februari öppnade nya familjecentralen i Vaggeryd. Här finns öppen förskola, socialtjänst, kvinnohälsovård och barnhälsovård.
 • 2017-02-17

  Nya familjecentralen öppnar måndagen den 20 februari

  Nu är det dags för nya familjecentralen i Vaggeryd att slå upp portarna i före detta C Svensson smedja, på Sveavägen 4, intill sim- och sporthallen Vaggeryd. Kl. 9–12 är det öppet för föräldrar med barn i åldrarna 0–6 år under måndagen. Sedan gäller ordinarie verksamhet och öppettider som vanligt i de nya lokalerna.
 • 2017-02-13

  Nystartad barn- och ungdomshälsa i Värnamo

  Barn- och ungdomshälsan hjälper dig som inte mår riktigt bra inuti. Är du mellan 6 och 17 år och känner dig rädd, orolig, ledsen eller arg? Eller har du kanske svårt att sova? Sådana besvär är väldigt vanliga, och ibland kan man behöva söka hjälp för dem.
 • 2017-02-06

  Steg mot bättre kost för äldre

  Nu tar Socialförvaltningen första steget mot att laga mat från grunden på våra äldreboenden. Först ut blir Furugården med start under hösten 2017.
 • 2017-02-06

  Supported Residence – ett projekt för att hitta bostäder till nyanlända

  Arbetsmarknadsenheten i Vaggeryds kommun arbetar aktivt med att få fram bostäder för att täcka behoven utifrån det antal nyanlända kommer ta emot. Det gäller nyanlända som anvisas både från Arbetsförmedlingen och från Migrationsverket.
 • 2016-11-11

  Demensutbildning för anhöriga

  Välkommen till en kostnadsfri utbildning som vänder sig till dig som har en närstående som har en demenssjukdom. Kursen går på kvällstid fyra tisdagar och startar 15 november.
 • 2016-11-10

  Arbetsmarknadsenhetens integrationsarbete under 2016

  Här sammanfattas den rapport som arbetsmarknadsenheten (AME) har lämnat på begäran av kommunstyrelsen. Hela rapporten finns via länk längst ner på sidan.
 • 2016-05-27

  Hemtjänsten i Skillingaryd har gjort en förbättringsresa!

  Hemtjänsten i Skillingaryd är en av de enheter som nu genomgått ett utbildningskoncept för att förbättra kvaliteten för brukarna och rutinerna för medarbetarna. Det är en del i kommunens övergripande förbättringsarbete med inspiration av LEAN. 1 juni presenterar de sin förbättringsresa.
 • 2016-05-18

  Invigning av Navets nya lokal

  Tisdagen den 17 maj var det invigning av Navets nya lokal på Furugården i Vaggeryd. Navet är en av två mötesplatser för seniorer och anhöriga i kommunen.
 • 2016-03-01

  Bidrag till glasögon för barn från 1 mars

  Från 1 mars 2016 får barn och unga mellan 8 och 19 år ett bidrag till glasögon eller kontaktlinser för den synnedsättning de har. För att ta del av bidraget vänder sig invånaren till en optiker i Jönköpings län.
 • 2016-01-29

  Råd och stöd för barn, ungdomar och föräldrar

  Familj- och ungdomsteamet erbjuder stöd när du behöver någon att prata med.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-02-02

Sidansvarig:

Alija Bucuk