Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-01-26 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-01-26

Entre till byggnad

Arbetsmarknadsenhetens integrationsarbete under 2016

Här sammanfattas den rapport som arbetsmarknadsenheten (AME) har lämnat på begäran av kommunstyrelsen. Hela rapporten finns via länk längst ner på sidan.

har varit med i diskussionen inför projektansökan till allmänna

arvsfondsprojektet Vi-Hub

Övergripande

Arbetsmarknadsenhetens integrationsarbete på övergripande nivå innefattar bland annat:

  • Processkartläggning
  • samordning av boende till nyanlända
  • samverkan med arbetsförmedlingen
  • Samverkan med näringslivet

Etablering och arbetsmarknad

Samordningsansvaret för etableringen av nyanlända invandrare gick över från kommunen till Arbetsförmedlingen från och med 1 december 2010. Kommunen ansvarar för bosättning, skola samt att utreda och besluta om försörjningsstöd.

AME arbetar aktivt med att få fram bostäder för att täcka behoven utifrån det antal nyanlända kommunen tecknat avtal. Det gäller anvisade både från Arbetsförmedlingen och från Migrationsverket. AME arbetar både med att få fram bostäder och därefter praktisk hjälp i samband med bosättningen. AME ansvarar även för att utreda rätten till ekonomiskt bistånd för de nyanlända som ingår i mottagande.

Arbetsmarknadsperspektiv finns i AME:s arbete där man tar emot nyanlända för praktik, språkträning, arbetsförmågebedömning, arbetsmarknadspolitiska anställningar, matchning, Supported Employment med mera.

AME är delaktiga och driver arbetsmarknads- och integrationsprojekt så som:

  • Supported Residence – ett projekt för att hitta boendelösningar tillsammans med privata hyresvärdar
  • Varit med i diskussionen inför projektansökan till allmänna arvsfondsprojektet Vi-Hub. Genom sociala företaget ”Biffen och Bananen” ges ensamkommande flyktingbarn arbetsmarknadsintroduktion via en liten snickerifabriks olika möjligheter av såväl tillverkning, försäljning, administration och marknadsföring. Projektet har fått medel av Allmänna arvsfonden och AME var med i styrgruppen.
  • arvsfondsprojektet Vi-Hub
  • AME ingår fortfarande i styrgruppen för det gamla projektet Internationella vänner som via en förstudie skrevs av AME i augusti 2010.
  • AME har genom statliga delegationen unga till arbete (DUA) beviljats projektmedel. AME ska tillsammans Fenix kunskapscentrum, socialnämndens verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt Arbetsförmedlingen försöka få igång Arbetsförmedlingens program, utbildningskontrakt och traineejobb, samt utveckla samarbetet mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

Omvärldsbevakning

AME har haft rollen att bevaka vad som sker i stort gällande flyktingsituationen och också varit en aktiv part att hämta information gällande de asylboenden som finns och planeras i kommunen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-26

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision