Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-03-21 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-03-21

Sörgårdens entre

Stängning av avdelning Gullvivan på Sörgårdens vård- och omsorgsboende

Med anledning av en del frågor och påståenden som uppkommit i bland annat sociala medier om stängningen av avdelningen Gullvivan ger nedan ett förtydligande av beslutet och konsekvenserna.

Anledning till att Gullvivan stängs beror dels på arbetsmiljön för personalen och boendemiljön för brukarna. Lokalerna på Gullvivan uppfyller inte kriterier för en god arbetsmiljö, till exempel är toaletter och duschutrymmen för trånga och mobila liftar får inte plats. Detta har socialförvaltningen påpekat sedan 2011. Dels beror det på en budgetanpassning med minskade anslag för 2018.

Besluten om detta har tagits i ett enigt arbetsutskott och enig socialnämnd i april 2017 och i kommunfullmäktige i juni 2017.

Vad innebär detta för de boende?

Ingen boende flyttas mot sin vilja till Furugården. Alla blir erbjudna en lägenhet i en annan del av Sörgården. Det görs personliga val och det tas personlig hänsyn (egen förmåga, vänner på samma avdelning, etc.). Områdeschef och personal är mycket lyhörd för vad den boende önskar. Lägenheterna fräschas upp med bland annat ommålning. Personal följer med till nya boendet för att ge en trygg övergång. Boende erbjuds plats på utvalda avdelningar utifrån deras behov.

Det finns inga stängda avdelningar på Sörgården. All demensvård finns på Furugården i Vaggeryd. Dörrar Sörgårdens enheter är i hög utsträckning utrustade med kodlås på grund av säkerhetsskäl. Vid varje dörr sitter information om koden, som det bara är att slå, så kan de boende kan röra sig fritt i allmänna utrymmen.

I dagsläget är det ett par och en person till som inte har skrivit kontrakt på ny lägenhet.

Demensvård

Särskilda enheter för demensvård för de som är i behov av det har Vaggeryds kommun på Furugården. Det är de som har ett behov av särskilda insatser som de kan tillgodogöra sig. Dementa finns annars överallt. Demens är en vanligt förekommande diagnos som uppkommer hos flertalet av människor när man blir äldre.

Kvaliteten på äldrevården i Vaggeryds kommun

Kvalitén på äldrevården är hög i Vaggeryds kommun. Nöjdheten i hemtjänsten ligger på 97 % i 2017 års brukarenkät och låg på 93 % 2016. Nöjdheten på våra särskilda boenden ligger på 78 % för 2017 och var även 78 % 2016. Det finns lediga platser, vilket gör att om en person bistånd-bedöms kan den få tillgång till en lägenhet på särskilt boende inom en månad .

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-03-21

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision