Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-11-29 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-11-28

Avgift för hemsjukvård

Den 1 januari 2019 införs en avgift för hemsjukvård. Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som ges under kortare eller längre tid. Till hemsjukvård räknas bland annat hälso- och sjukvårdsinsatser men även rehabilitering och habilitering.

Socialnämnden beslutade 2018-10-25 om att införa en avgift hemsjukvård. Från och med den 1 januari 2019 kommer Vaggeryds kommun att ta ut en månadsavgift på 300kr i månaden för personer som är inskrivna i kommunal hemsjukvård.

Följande personer är undantagna avgiften:

  • Palliativt registrerade
  • Barn/ungdomar under 20 år
  • Person 85 år och äldre
  • Person som uppnått maxtaxan 2089.-
  • Hemteam vid utskrivning från slutenvård
  • Person från annan kommun (hanteras kommunerna emellan)

Maxtaxa

Det finns ett högkostnadsskydd, en så kallad maxtaxa, där du får betala för din/dina beviljad/beviljade insats/insatser. Avgiften beräknas individuellt grundat på inkomst, boendekostnader samt eventuella bidrag. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Maxtaxan innebär att du som har beviljade insatser maximalt betalar 2089 kronor per månad för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar.

Kontakt: avgiftshandläggare: 0370-67 84 16

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-11-28

Sidansvarig:

Johan Lundell