Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-02-28 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2019-02-28

Händer i händer.

Så här kommer kommunala insatser att fungera på natten

Färre personer som behöver hjälp på natten, och en anpassning av budgeten till de behov som finns, är anledningarna till en ny nattorganisation. Förändringarna är planerade att träda i kraft våren 2019.

Antalet personer som behöver vård på natten har minskat, samtidigt som verksamheten behöver anpassas till det utrymme som finns i budgeten. I praktiken innebär den nya nattorganisationen ingen förändring för den som har hjälp i hemmet, men det blir en verksamhetsförändring för kommunens medarbetare.

- Vi har samma ansvar mot den som behöver vår omsorg. Det handlar fortfarande om att nattorganisationen genomför förutbestämda besök enligt de genomförandeplaner som finns, säger socialchef Lotta Damberg. Det kan handla om att till exempel ge tillsyn eller mediciner under natten samt åka på trygghetslarm.

I kommunen finns cirka 300 trygghetslarm. När en person trycker på larmklockan ringer larmet automatiskt upp trygghetscentralen och personen kan tala med larmmottagningen. Om personal från nattorganisationen kallas ut till den som har ringt, är kommunens medarbetare på plats inom 45 minuter. Larmet ska användas vid hjälpbehov av brådskande karaktär i hemmet. Vid behov av akut medicinsk hjälp är det nödnumret 112 som ska användas. Det är i snitt 6 larm per natt i Vaggeryds kommun.

Årlig bedömning av volym

I den nya nattorganisationen minskas personalstyrkan från 25 till 23 personer, genom att en tjänst inte återbesätts och en medarbetare går i pension. Det innebär en person mindre nattetid. Varje natt, året om, kommer personal vara i tjänst för insatser, både i ordinärt boende som i vård- och omsorgsboende.

Förändringen syftar inte till att personal ska utföra fler insatser, utan varje år görs bedömning för att säkerställa att antal personal är kopplade till volymen av beviljade insatser.

Arbetet med budget 2020 har inletts. Inom några av socialtjänstens verksamhetsområden finns möjligheter till volym- och kvalitetsförändringar. Dessa kommer att lyftas fram som äskanden till socialnämnden.

- Vårt mål är att våra brukare ska ha en säker natt. Vi skulle aldrig genomföra en förändring av en verksamhet, om det skulle leda till sämre vård. Vi vet att vi kommer att klara detta. Självklart behöver vi se över arbetssätt och samverkansrutiner, som vi alltid gör vid förändringar i vår verksamhet, säger socialchef Lotta Damberg.

Handlingsplan

Under året har information om den nya nattorganisationen getts till fackförbund och kommunens medarbetare. Risk- och konsekvensanalys har genomförts. En handlingsplan har tagits fram för att hantera de punkter som kom fram i analysen.

- Det kommer bli en förändring som genomförs med hänsyn till alla lagar och riktlinjer som vi har att förhålla oss till. Den nya nattorganisationen kommer att bedrivas med ett nära ledarskap, kompetensutveckling och satsningar på en god arbetsmiljö med ökad frisknärvaro, säger Ann-Katrin Löfstedt, socialnämndens ordförande. 

FAKTA: Om hjälp i hemmet, hemtjänst

All hjälp i hemmet är individuellt behovsprövad. Den ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika insatser, som handlar om att ge personlig omvårdnad, t ex dusch samt av- och påklädning. Det är hjälp med att ta mediciner, olika hemsysslor, t ex städning och tvätt samt promenader. Hjälp ges också vid inköp och ärenden, t ex apoteksärenden, inköp av dagligvaror samt hemleverans av mat.

Hemtjänsten är organiserad i två hemtjänstgrupper i kommunen, en i Vaggeryd och en i Skillingaryd. På natten, från kl 21.00 – 07.00, finns en samlad nattorganisation som har hela kommunen som sitt arbetsområde.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-02-28

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision