Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-05-13

Förslag om tillfällig förändring på Furugården

En bedömning visar att det totala antalet platser på kommunens tre särskilda boenden inte kommer att nyttjas fullt ut före 2023-2024. Därför föreslås en tillfällig nedläggning av två avdelningar på Furugården. 

Om ett år kommer Mejeriet, vårt nya särskilda boende i Skillingaryd, att stå färdigt för inflyttning. Budgetberedningen har gett socialförvaltningen i uppdrag att ge förslag på i vilken takt som lägenheterna ska fyllas. Bedömningen sker utifrån underlag från befolkningsprognos, demografiska förändringar och antal personer med biståndsbeslut till särskilt boende. Det innebär att det totala antalet platser på våra tre särskilda boenden inte kommer att nyttjas fullt ut före 2023-2024. Av den anledningen är det rimligt att föreslå en tillfällig nedläggning av två avdelningar på Furugården.

Budgetberedningen informerades av socialnämndens presidium om denna strategi för våra särskilda boenden 9 maj 2019. Personalen inom äldreomsorgen kommer att bli informerad och involverad när det blir dags för risk- och konsekvensanalys, som är den inledande delen i processen.

Socialnämnden har i nästa steg att fatta beslut om den föreslagna strategin är möjlig att genomföra. Vid ett sådant beslut tar genomförandet vid i form av successiv nedläggning över tid. Personalen inom äldreomsorgen har ett stort värde för verksamheten. De kommer att ha kvar sina tjänster i Vaggeryds kommun.

Ann-Katrin Löfstedt, socialnämndens ordförande
Lotta Damberg, socialchef              

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-05-13

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision