Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-07-04 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2019-07-04

Skylt med texten Furugården utanför en byggnad,

Furugården moderniseras under stängning

En bedömning visar att det totala antalet platser på kommunens tre särskilda boenden inte kommer att nyttjas fullt ut före 2023-2024. Därför kommer två avdelningar på Furugården att tillfälligt stängas, renoveras och moderniseras. Socialförvaltningen inleder planeringen av processen efter sommaren.

Om ett år kommer Mejeriet, kommunens nya särskilda boende i Skillingaryd, att stå färdigt för inflyttning. Budgetberedningen har gett socialförvaltningen i uppdrag att ge förslag på i vilken takt som lägenheterna ska fyllas. Bedömningen sker utifrån underlag från befolkningsprognos, demografiska förändringar och antal personer med biståndsbeslut till särskilt boende. Det innebär att det totala antalet platser på kommunens tre särskilda boenden inte kommer att nyttjas fullt ut före 2023-2024. Av den anledningen föreslogs en tillfällig stängning av två avdelningar på Furugården.

Socialnämnden beslutade 27 juni 2019 att uppdra till förvaltningen att påbörja modernisering av för tillfället tomma lägenheter på Furugården. Efter beslutet tar genomförandet vid i form av successiv stängning, över en längre tid, för att ge möjlighet till renovering och modernisering. Personalen inom äldreomsorgen har ett stort värde för verksamheten och kommer att ha kvar sina tjänster i Vaggeryds kommun.

Behoven styr

Som prognosen ser ut nu kommer avdelningarna att öppnas 2023 – 2024. Då visar de demografiska förändringarna och prognoserna att behovet av antalet platser ökar. Vid behov kan lokalerna komma att öppnas tidigare.

Den här omstruktureringen inom äldreomsorgen är inget unikt för Vaggeryds kommun. Så här ser utvecklingen ut i de flesta av kommunerna i Jönköpings län.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-07-04

Sidansvarig:

Johan Lundell