Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-04-18 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Siluett

Patientsekretessen gäller

På grund av patientsekretessen kan Vaggeryds kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.

Fokus för socialförvaltningen i Vaggeryds kommun ligger på att begränsa smittspridning för att skydda de grupper som löper ökad risk att få allvarliga symtom. Det vill säga äldre och personer med allvarlig underliggande sjukdom. Vaggeryds kommun samverkar med ansvariga myndigheter för hanteringen av coronaviruset. Vi har upparbetade rutiner och personalen följer och arbetar efter riktlinjer från Region Jönköpings län.

- Vi har stor förståelse för att den här situationen kan skapa oro och vi tar den på stort allvar. Vi har vidtagit åtgärder och säkerställt rutiner för att skydda både de som bor och arbetar inom våra verksamheter så att alla rutiner följs, säger Lotta Damberg, socialchef i Vaggeryds kommun.

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess, det gäller vid alla sjukdomar. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats

Invånare i Vaggeryds kommun ska alltid kunna känna stort förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Vaggeryds kommun kommer med anledning av detta aldrig att lämna ut några uppgifter om anställda, brukare eller andra som eventuellt är smittade.

De som eventuellt behöver bli informerade blir kontaktade direkt av smittskyddsläkare i Region Jönköpings län. Om någon av kommunens verksamheter blir påverkad, kommer berörda informeras direkt, snarast möjligt.

- Vi uttalar oss aldrig om enskilda fall. Vi följer myndigheternas rekommendationer och arbetar efter de rutiner och riktlinjer vi har för att förhindra smittspridning, skydda utsatta grupper och säkerställa en trygg och säker vård och omsorg, säger Lotta Damberg.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell