Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-05-14

Individuell planering för att möta den enskildes behov.

Daglig verksamhet fortsätter – fast lite annorlunda

Även om lokalerna för daglig verksamhet är stängda är inte verksamheten stängd. Kreativa och nytänkande idéer har krävts och ny verksamhet skapades inom någon dag efter att beslut tagits att stänga lokalerna.

Inom socialtjänstens verksamheter sker många förändringar för att minska risk för smittspridning samtidigt som man försöker upprätthålla verksamheter i en så stor omfattning som möjligt. Utifrån läget vad gäller Coronasmitta i regionen beslutade socialförvaltningens ledningsgrupp i slutet av april att stänga daglig verksamhets lokaler på Stjärnfabriken och Knuten inom funktionshinderomsorgen för att minimera smittspridning.

Personlig utveckling, gemenskap och delaktighet

Daglig verksamhet bidrar till trygghet, förutsägbarhet och rutiner för individer som har en kognitiv utvecklingsstörning, autism, övriga neuropsykiatriska funktionshinder eller som fått en betydande och bestående hjärnskada, och på grund av detta inte kan yrkesarbeta. Daglig verksamhet finns till för att ge personen något intressant och meningsfullt att göra under dagtid men också att känna gemenskap. Den dagliga verksamheten ska även bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. Daglig verksamhet är ett biståndsbeslut enligt LSS.

Individuell planering

Även om lokalerna för daglig verksamhet är stängda är inte verksamheten stängd. Kreativa och nytänkande idéer har krävts och ny verksamhet skapades inom någon dag efter att beslut tagits att stänga lokalerna. Personal på Stjärnfabriken och Knuten har arbetat intensivt med att skapa en individuell planering för varje brukare att möta den enskildes behov och verka för en god aktivering utan att utsätta brukare för onödig risk för att smittas. En åtgärd är att personal möter individerna enskilt och inte i grupp.

Nya möjligheter

Individuell planering har gjorts för varje brukare med ett upplägg på hur innehållet skall se ut, en mängd nya aktiviteter har tagits fram av personal och genomförs tillsammans med brukarna. Det kan handla om promenader, fika i solen, tidningsläsning, dagboksskrivning, tipspromenader, utegympa och kreativt arbete. Andra nyheter är att kreativa sysselsättningspåsar har tagits fram och levereras till brukare som de kan göra på egen hand. Nya möjligheter att hålla verksamhet på distans håller att tas fram genom exempelvis Skype.

De personer som har utflyttad daglig verksamhet, det vill säga hos externa företag fortsätter sin dagliga verksamhet om företagen kan ta emot dem.

- Denna omställning är jobbig både för brukare och för personal men har gått förvånansvärt bra trots att det är stora förändringar som genomförts och rutiner och trygghet är viktigt för välmående, säger Markus Redman, områdeschef, individ- och familjeomsorg Vaggeryds kommun.

Påsar med sysselsättningsmaterial.

Kreativa sysselsättningspåsar.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-05-14

Sidansvarig:

Johan Lundell