Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-06-02

Sydd hjärtformad kudde med två plåster i form av ett kors.

Så förstärker vi äldreomsorgen

Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun har under den senaste tiden befunnit sig i ett läge som är ansträngt men under kontroll, men vi vet också att läget imorgon kan vara ett helt annat. Mot bakgrund av detta har kommunens som arbetsgivare gjort en rad insatser för att förstärka bemanningen inom vård och omsorg.

Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun har under den senaste tiden befunnit sig i ett läge som är ansträngt men under kontroll, men vi vet också att läget imorgon kan vara ett helt annat. Mot bakgrund av detta har kommunens som arbetsgivare gjort en rad insatser för att förstärka bemanningen inom vård och omsorg.

Samtliga kommunens förvaltningar och verksamheter berörs på olika sätt smittspridningen av coronaviruset. Direkt, genom att vård- och omsorgstagare eller medarbetare insjuknar eller behöver stanna hemma på grund av sjukdomssymtom. Eller indirekt, genom de restriktioner och åtgärder som genomförs för att begränsa smittspridningen.

För att säkra bemanningen i socialförvaltningen har flera olika åtgärder genomförts: förändrade arbetstider och utökad tjänstgöringsgrad för ordinarie personal och extern rekrytering. Dessutom har en kompetenskartläggning av de kompetenser som finns i kommunens organisation genomförts.

Rekrytering och kompetenskartläggning

Rekryteringen av semestervikarier har pågått i flera månader. Socialförvaltningen har fått in många ansökningar som lett till anställningar, men det finns ett fortsatt behov av att förstärka med ytterligare undersköterske- och sjuksköterskekompetens. Kompetenskartläggningen visar att vi har medarbetare i olika verksamheter och förvaltningar som har kompetens som undersköterskor och sjuksköterskor. Deras goda kompetens behövs inom vård och omsorg för att trygga omsorgen för utsatta grupper.

– Jag vill rikta ett stort tack till all personal som gör ett fantastiskt arbete för att vårda och stödja de som är drabbade. Och ett extra stort tack till våra kollegor från andra verksamheter som nu tillfälligt stöttar oss i uppdraget att fortsätta isolera smittan och spridningen av covid-19, säger Lotta Damberg, socialchef.

Vikariera i annan verksamhet

I samtal och i samverkan med fackförbund har ett antal medarbetare valt att under en tid arbeta med andra arbetsuppgifter än vanligt. Kollektivavtalen ger också Vaggeryds kommun som arbetsgivare möjlighet att tillfälligt flytta personal under kortare tid för att vikariera i annan förvaltning och verksamhet. Detta kan bli aktuellt för att klara försommar och sommar. När en medarbetare tillfälligt arbetar i en annan verksamhet än vanligt sätts lönen individuellt utifrån det arbete som utförs. Alla medarbetare i Vaggeryds kommun kommer att få semester i sommar, några kan dock komma att behöva ändra sin semesterperiod.

Skydda sköra äldre och utsatta grupper

Åtgärderna görs för att trygga omsorgen om sköra och utsatta vård- och omsorgstagare, det är samhällsviktig verksamhet där kommunen som arbetsgivare har ett stort ansvar. I de fall där medarbetare under en tid arbetar i annan verksamhet genomförs konsekvensanalyser för arbetsplatsen som ”lånar ut” sin kollega. Åtgärdsplaner tas fram för att den ordinarie verksamheten ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt.

– Det är en stor omställning att på kort varsel lämna sina vanliga arbetsuppgifter och komma in i en annan verksamhet, med nya rutiner och arbetssätt. Ni är efterlängtade och vi lovar att vi ska göra allt vi kan för att introduktionen ska bli så bra som möjligt. Tillsammans gör vi stor skillnad i denna speciella situation, säger Lotta Damberg.

Till dig som vill göra en insats inom vård och omsorg

Vill du göra skillnad och ge det lilla extra i en tid av stora utmaningar? Har du ett genuint intresse för andra människor och deras välbefinnande? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i socialförvaltningen i Vaggeryds kommun. Hos oss är du viktig och gör skillnad i andras vardag.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-06-02

Sidansvarig:

Johan Lundell