Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-10-29

Hand som tar handsprit från en pump.

Pandemin är inte är över – smitta inom socialförvaltningens verksamheter

Fall av Covid-19 i socialförvaltningens verksamheter har konstaterats under vecka 42.

Efter ha varit helt befriade från smitta sedan i slutet av juli finns nu återigen smitta inom socialförvaltningens verksamhet. Det är omsorgstagare inom hemtjänstverksamheten som har testats positivt för Covid-19.

– Att vi nu har tvingats konstatera att vi återigen har smitta i vår verksamhet är beklagligt. Vi har under den senaste tiden sett en ökad smittspridning i Sverige och i vårt län. Vi har förberett oss för att vi skulle kunna hamna i det här läget. Vår personal inom hemtjänsten är sedan tidigare van vid att arbeta med infektioner och smittor, dessutom har vi rutiner på plats för att hantera Covid-19, säger Lotta Damberg, socialchef i Vaggeryds kommun.

Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun har upprättade arbetssätt och förhållningssätt för att undvika och förhindra smittspridning i verksamheterna och följer rekommendationer från smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. För att skydda äldre och andra personer i riskgrupper kommer verksamheter inom socialförvaltningen inte att öppna eller återupptas som planerat, t.ex. restauranger på äldreboende. Förvaltningen har också tagit fram lokala rutiner för besök på kommunens vård- och omsorgsboenden som gäller efter att det nationella besöksförbudet upphörde att gälla den 1 oktober.

– Detta är en tuff och utmanande situation, framförallt för omsorgstagare och anhöriga i många av våra verksamheter. Samtidigt är jag väldigt stolt över medarbetarna i förvaltningen och den arbetsinsats de har gjort och fortfarande gör i denna pandemisituation. Vi har den senaste tiden sett ökningar av smitta i landet och nu gäller det att fortsätta hålla i och hålla ut. Det vi tillsammans gör spelar stor roll i arbetet med att minska risken för smittspridning, säger Lotta Damberg.

Nu gäller samma allmänna råd för hela befolkningen

På en presskonferens 22 oktober meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att äldre personer och personer i riskgrupper nu omfattas av samma rekommendationer som övriga befolkningen. Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun kommer nu att se över hur beskedet påverkar verksamheterna.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-10-29

Sidansvarig:

Johan Lundell