Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-11-26

Kommunkarta

IVO´s granskningar under pandemin

IVO har granskat regionernas arbete under covid-pandemin. I en rapport som presenterades 24 november konstaterar IVO allvarliga brister hos samtliga regioner. Den aktuella granskningen gäller regionernas arbete. Granskningen av kommunernas arbete pågår.

IVO´s syfte med granskningen är att se om äldre som bor på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19 utifrån att det är regionerna som ansvarar för medicinsk vård och behandling.

Regionerna granskas

I Jönköpings län har IVO, i granskningen av regionerna, genomfört en fördjupat tillsyn vid fyra primärvårdsverksamheter, en av verksamheterna är Vaggeryds vårdcentral, som drivs av Region Jönköpings län. Vårdcentralen ansvarar för läkarinsatserna vid Furugårdens vård- och omsorgsboende. Furugården är ett av tre vård- och omsorgsboenden som har Vaggeryds kommun som huvudman.

Kommuner granskas

Den granskning som IVO presenterade den 24 november gäller samtliga regioner i Sverige. IVO gör parallellt med granskningen av regionerna även en granskning av kommuners arbete under covid-pandemin. Denna granskning pågår. Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun sammanställer nu underlag och svarar på IVO´s frågor. Senast den 1 december kommer kommunen att skicka in de underlag och svar på frågor som IVO har begärt.

Vaggeryds kommun ser positivt på en fördjupad granskning och analys av IVO, då detta är viktiga delar i utveckling och utvärdering av våra verksamheter.

Regioner och kommuner

Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för vissa områden upp till sjuksköterskenivå.

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar vård i form av allt från hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till vård och omsorg för personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, dagverksamhet, servicebostad, och omfattar ibland även vård för personer som har personlig assistans eller personer som får hjälp via socialpsykiatrin. Men regionen ansvarar alltid för den vård som läkare ger. (Källa: Socialstyrelsen)

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IVO är en statlig myndighet som sorterar under socialdepartementet. (Källa: IVO, inspektionen för vård och omsorg).

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-11-26

Sidansvarig:

Johan Lundell