Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Formulär

Granskning av särskilda boenden under pandemins första fas

Tisdagen 2 februari presenterade IVO den tillsyn de har gjort av hanteringen av pandemin på särskilda boenden.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har under året gjort en fördjupad tillsyn på 98 av landets 1 700 särskilda boenden gällande medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19. Myndigheten har begärt in och granskat patientjournaler för smittade och avlidna under perioden februari till juni 2020. Vaggeryds kommun är en av de granskade kommunerna.

Under granskningen har socialförvaltningen i Vaggeryds kommun sammanställt underlag och svarat på IVO:s frågor. Kommunens underlag skickades till myndigheten 1 december 2020 och kommunen har idag, 2 februari 2021, tagit del av resultatet från tillsynen. IVO:s tillsyn har identifierat följande brister i socialnämndens verksamhet;

  • Det har, vid det särskilda boendet som ingår i aktuell tillsyn, inte funnits förutsättningar för att ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård av god kvalitet till äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Det går, vid det särskilda boendet som ingår i aktuell tillsyn, inte att följa vården till äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende på grund av brister i hälso- och sjukvårdsjournalerna.

– Den fördjupade granskningen och analysen som IVO har genomfört är en viktig del i utvärderingen av hur pandemin har hanterats i våra verksamheter. Granskningen kommer att ligga till grund för vilka åtgärder vi i förvaltningen behöver vidta för patientsäkerheten, för att undvika brister i liknande situationer, säger Lotta Damberg, socialchef i Vaggeryds kommun.

Om IVO

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

IVO, som startades 2013, är en statlig myndighet som sorterar under socialdepartementet.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell