Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Vaccin mot covid-19

Vaccin mot covid-19. Dorya Gustafsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Bråda dagar för vaccinationsteamen

Vaccinationsarbetet pågår för fullt. Personer i kommunens omsorg vaccineras i den takt som vaccin levereras till kommunen.

Vaccination mot covid-19 pågår i socialförvaltningen sedan 28 december. Vaccinationen pågår enligt plan i fas 1 för personer på särskilda boenden och hemsjukvård samt personal i de verksamheterna. Fram till dagens datum har drygt 280 doser getts inom socialförvaltningen. Enligt information från regionen har vaccineringen, generellt, inneburit en tydlig minskning av antalet personer över 80 år som insjuknat i covid-19.

Vaccinationsarbetet sker systematiskt, dock något långsammare än planerat. Vilken takt socialförvaltningen kan hålla beror på tilldelningen av vaccin som kommer till Vaggeryds kommun. Utifrån vaccintillverkning, nationell samordning av vaccintilldelning och leveranser kan det bli snabba förändringar i tidsplaneringen.

– Det kan bli snabba ändringar på grund av variationer i leveranserna, det påverkar både oss som ska fördela och ge vaccinet, men framförallt personerna i vår omsorg. Vi har också att förhålla oss till hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhetsuppdrag, som inte har förändrats, vilket kräver stor flexibilitet hos kommunens sjuksköterskor. Jag möter dock en stor förståelse för situationen hos brukare och närstående, många ser fram emot att få sin första eller andra dos av vaccinet och att så småningom kunna gå tillbaka till en mer normal tillvaro, säger Dorya Gustafsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vaggeryds kommun.

Viktigt uppdrag för hela samhället

Så snart en leverans av vaccin når kommunens verksamhet drar hela vaccinationskedjan igång enligt den plan som finns förberedd. Och det är många detaljer och aspekter att tänka på. Vaccinet kommer från olika leverantörer, de har olika lång hållbarhet och krav på kylkedjor, doser ska blandas och sprutor ska förberedas.

– Vi arbetar alltid två och två när vi är ute och vaccinerar. När en leverans har kommit och det finns vaccin på plats flyter det för det mesta på enligt plan. Vi jobbar så snabbt och effektivt som möjligt. Vaccinationsarbetet är ett viktigt uppdrag, både för den enskilde och för hela samhället, säger Dorya Gustafsson.

FAKTA från Region Jönköpings län

Sveriges regioner ansvarar för att utföra vaccineringen mot covid-19. Planeringen för vaccinationer i Jönköpings län utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Sedan slutet av december 2020 pågår vaccination i fas 1, det vill säga personer på äldreboende, vaccination av personer med hemsjukvård och hemtjänst, deras hushållskontakter samt personal inom äldreomsorgen i Jönköpings län.

Vaccinering av viss sjukvårdpersonal har också påbörjats parallellt med fas 1, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fördelning

Vaccinet fördelas mellan regionerna av Folkhälsomyndigheten. Prognoser om antal doser som kommer levereras framåt grundar sig på läkemedelsföretagens uppgifter om produktions- och leveransförmåga samt regionernas invånarantal.

Vem vaccinerar?

Kommunerna ansvarar för att vaccinera personer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård (förutom hemtjänst) samt personer som bor i samma hushåll som dessa.

Vårdcentralerna har huvudansvaret för att vaccinera personer som har hemtjänst, den personal inom kommunal omsorg som arbetar på äldreboenden och i hemtjänsten.

Vårdcentralerna har även huvudansvaret för alla övriga personer.

Hur får invånarna den information som de behöver?

Region Jönköpings län kommer att använda olika kommunikationskanaler för att säkerställa att alla invånare i Region Jönköpings län får den information som de behöver.

Den som vill veta mer om vaccinering och undrar när det är dags att boka tid för vaccination kan läsa mer på 1177.se


Fria sjukresor till vaccination för personer i Fas 1 och 2

För att underlätta för personer i Fas 1 och 2 att ta sig till vårdcentral för vaccination mot covid-19, har Region Jönköpings län tagit ett tillfälligt beslut om kostnadsfria sjukresor. Information om hur du bokar transport för vaccination mot covid-19 hittar du på 1177.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell