Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Två kvinnor håller om varandra och ser glada ut.

Hemtjänsten i Vaggeryds kommun är tredje bästa i Sverige!

Vaggeryds hemtjänst placerar sig bland de tre bästa i landet enligt en brukarundersökning som gjordes våren 2023. Resultatet av ansträngningarna för att förbättra arbetet inom hemtjänsten har visat sig tydligt i denna undersökning. Glädjande placerade sig Vaggeryds kommun som den tredje bästa bland 290 kommuner i Sverige.

En strålande frostig dag i november möter jag upp undersköterskorna Marie Jeanne Rukebesha och Sofi Hofer tillsammans med Amanda Bergman, områdeschef Hemtjänst Vaggeryd samt Ann-Charlotte Bard Gunnarsson, områdeschef Hemtjänst Skillingaryd. Vi slår oss ner i vinterträdgården på Mejeriet och diskuterar resultatet av brukarundersökningen och hur det känns att vara rankade som tredje bäst i landet.

Marie Jeanne svarar entusiastiskt på frågan om det fina resultatet.
—Vi är så glada att våra brukare trivs med oss. Det känns fantastiskt att ha ett så starkt förtroende från dem.

Vilka förändringar tror ni är avgörande i detta förändringsarbete?

—Att vi har delat in oss i mindre grupper. Att jobba med kontinuitet och att följa upp brukarnas mående varje dag. Att brukarna får möta samma ansikte varje dag, tror jag är avgörande säger Sofi.

—Jag håller med. Att de känner igen oss och vet vilka vi är när vi kommer betyder mycket, svarar Marie Jeanne.

Både Marie Jeanne och Sofi betonar vikten av att ständigt förbättra bemötandet.

—Vi diskuterar regelbundet hur vi kan bemöta våra brukare på bästa sätt under våra arbetsplatsträffar (APT).

Hur planerar ni för att bygga vidare på de goda resultaten?

—Vi jobbar vidare för att hålla kvar det goda vi gör. När man får uppskattning vill man göra mer och hoppas vi kommer på första plats nästa år. Nu nöjer vi oss inte med en tredje plats, skrattar Marie Jeanne till svar.

—Vi vill fortsätta möta brukarna behov och vi lär oss hela tiden hur de vill ha det. Vi jobbar mycket med att anpassa behovet till varje individ och följer tydliga punkter i brukarnas ”Genomförandeplan”. En plan som tydligt talar om hur brukarna vill ha sina insatser, berättar Sofi.

Vad är det bästa med att jobba inom hemtjänsten i Vaggeryds kommun?

—Att jobba med brukarna i deras hem, alla är så trevliga. Sen är vi ett härligt gäng kollegor, vi har så roligt tillsammans, säger Sofi.

-Vi brinner för det vi gör. Att få vara en människa som någon behöver, gör att jag gör ett bra jobb, fyller Marie Jeanne på.

Marie Jeanne och Sofi hoppas att alla kollegor har hört att vi är bland de bästa i hela landet. Att vi tillsammans blir motiverade att jobba vidare. Vi är ett otroligt glatt gäng som kan skratta och glädjas tillsammans. En arbetsglädje som smittar vidare varje arbetsdag.

Ann-Charlotte Bard och Amanda Bergman är stolta över personalen som gör ett fantastiskt jobb varje dag.

—Att vi fått detta resultat på det förändringsarbete vi genomfört beror till största delen på en engagerad personal som bryr sig om varje brukare, berättar Ann-Charlotte.

-Kommunens vision om ”Omtanke och att idéer blir till verklighet” syns tydligt i varje medarbetares arbete, säger Amanda.

Amanda fortsätter att berätta om samarbetet mellan hemtjänsten i Skillingaryd och Vaggeryd.

—Totalt är vi 60-65 anställda i kommunens hemtjänst samt flertalet timvikarier som vi är väldigt glada för. Vi har ett tätt samarbete trots att vi är delade på två orter. Vi stöttar varandra och vi blir starkare av att vi kan hjälpas åt. Vi känner en oerhörd stolthet över alla som gör skillnad varje dag!

Ann-Charlotte berättar om att de förra året blev nominerade till ”Årets förbättringsförslag”.

—I år ser vi resultatet av förändringarna med att börja arbeta i mindre grupper. Det har tagit tid, men vi har ju uppnått något väldigt bra.

Sofi, Marie Jeanne och deras arbetskamrater jobbar med mycket hjärta och vill sätta sig in i brukarnas situation.

—Vi jobbar med empati. Det gör att vi gör ett bra jobb varje dag, säger Marie Jeanne.

Om brukarundersökningen:

I januari 2023 skickade Socialstyrelsen en enkät till alla som var 65 år eller äldre och tog emot hemtjänst eller bodde på Mejeriet, Sörgården eller Furugården. Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun använder de samlade resultaten från denna undersökning för att förbättra arbetet och göra det mer anpassat till medborgarnas behov. Det var helt frivilligt att delta i undersökningen och vi ville veta vad de som bor hos oss eller har hemtjänst uppskattade och vad de kanske ville förändra när det gällde den hjälp de fick.

Resultatet visade att Vaggeryds kommun har den tredje bästa hemtjänsten i landet. Att 99% procent av dem som har hemtjänst i Vaggeryds kommun har förtroende för personalen

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Christin Henryd