Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Arbete mot våldsbejakande extremism

Vaggeryds kommun ingår i ett samarbete med andra kommuner i Jönköpings län för att arbeta mot våldsbejakande extremism.

På nationell nivå har det under 2015 inrättats en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism vars huvuduppdrag är att stärka och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Till samordnaren hör ett sekretariat bestående av nio personer. I Vaggeryds kommun fungerar säkerhets - och beredskapssamordnaren som kontaktperson till den nationella samordnaren.

Kommuncheferna i regionen (GGVV) har bestämt sig för att samarbeta i arbetet mot våldsbejakande politisk extremism. Jönköpings kommun leder arbetet.

En särskild plattform för utbyte av information har skapats för att bättre kunna dela erfarenheter och arbetssätt mellan landets kontaktpersoner. I kommunen diskuteras frågor med anknytning till ämnet främst inom det lokala BRÅ. Arbetet kommer att ta fart under 2016-2017 och stöd finns bland annat i form av utbildningsmaterial och rekommendationer för handlingsprogram.

Utbildningsmaterialet Samtalskompassen

Samtalskompassen riktar sig till dem som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga i deras vardag. Målgruppen för materialet är socialsekreterare, lärare, fritidsledare, närpoliser, kuratorer, fältassistenter, skolsköterskor, ungdomsledare och andra yrkesverksamma som, med hjälp av Samtalskompassen, kan få förbättrade kunskaper om hur de, utifrån sin yrkesroll kan förebygga våldsbejakande extremism. Materialet kan med fördel användas av samverkansgrupper som arbetar brottsförebyggande kring unga personer i riskzonen för radikalisering.

  1. Utbildningsmaterialet Samtalskompassenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-05-26

Sidansvarig:

Marie Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision