Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Krissituation och beredskap

Alla kommuner är skyldiga att ha en beredskap mot kriser och extraordinära händelser. Ansvaret ligger både på den enskilde och på samhället i stort.

Vi är skyldiga att försöka förutse problemen, förebygga dem efter bästa förmåga och avhjälpa om de, trots allt, skulle uppstå. Sjukvård och räddningstjänst är dimensionerade för att kunna ta vid när den enskildes förmåga inte räcker till.

Kris

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. Krisberedskap handlar mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade.

Vid en kris är kommunens uppgift att värna befolkningen, trygga livsnödvändig försörjning samt verka för att de viktigaste samhällsfunktionerna upprätthålls.

POSOM-grupp (Psykiskt och socialt omhändertagande)

I kommunen finns en POSOM-grupp som erbjuder psykiskt och socialt stöd vid behov vid större händelser. De är de närmast anhöriga som bäst utgör stöd till varandra vid en inträffad händelse som innebär en kris för individen men ibland behöver samhället hjälpa till. Därför finns POSOM.

Gruppen leds av socialchefen och deltar gör bland annat chefen för barn- och utbildningsförvaltningen, räddningschefen men även tjänstemän som fungerar som stödpersoner samt aktörer ur civilsamhället, trossamfund och vården.

Ledningsansvarig för gruppen vid respektive händelse blir den person i ledningsgruppen som larmas och anländer först till samlingsplatsen. POSOM ledningsgrupp kallas in via medlemmar i gruppen och beredskap dygnet runt finns genom Brandingenjör i beredskap i Vaggeryds kommun. Gruppen bedömer vilka behov som finns samt vilka åtgärder som kan vidtas. Om det är lämpligt kan personer skickas till aktuell plats för emotionell första hjälp samt fortsatt behovsinventering.

Bra att ha hemma för att klara en kris

Du har ett eget ansvar att kunna klara dig själv vid en krissituation. Kommunens resurser behöver gå till dem som är i nöd och i störst behov av hjälp.

Följande är bra att ha hemma (från dinsäkerhet.se):

Vid vattenbrist

 • Dunkar, gärna med tappkran
 • Flaskor, hinkar med lock, PET-flaskor
 • Mineralvatten
 • Kokmöjlighet

Värme

 • Varma och oömma ytterkläder, mössor, vantar, halsdukar
 • Filtar, liggunderlag och sovsäckar
 • Stearinljus, värmeljus, tändstickor eller braständare
 • Någon typ av värmare, t ex gasolvärmare + bränsle
 • Ficklampa, batterier

Matförråd

Exempel på mat som är bra att ha hemma. Anpassa mängden så att du eller din familj kan klara dig flera dagar.

 • pulverpotatismos, pasta, nudlar, ris
 • torrmjölkspulver
 • hårt bröd och kex
 • havregryn, rågflingor eller frukostflingor
 • mjukost, eller annat hållbart pålägg
 • konserver med till exempel köttfärssås, tonfisk, makrill i tomatsås, ravioli, laxbullar, köttbullar, kokt kött, soppa, grönsaker, frukt och bär, bönor
 • pulversoppa
 • olja
 • ägg
 • mandel, nötter eller frön
 • torkad frukt

Kommunikation

Några bra saker att ha när man inte kan kommunicera eller ta del av media på vanligt sätt. Sveriges Radio P4, alltså P4 Jönköping om du bor i Vaggeryds kommun.

 • Radio som går på batteri, kan laddas med solceller eller vevas igång.
 • Bilradio.
 • Papperslista med telefonnummer till anhöriga, kommunen, elbolag, med flera.
 • Extrabatteri/ power bank till mobiltelefon.
 • Fast telefon kan vara bra att ha kvar om det är möjligt.

På dinsäkerhet.se kan du läsa mer om krisberedskap.länk till annan webbplats

Krisinformation.se och 113 13

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. All information som lämnas på 113 13 är verifierad. Den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning.

Sprid inte rykten eller osanna uppgifter vid en kris

Vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. Medverka aldrig till att osanna uppgifter sprids. Verifierade uppgifter från kommunen kan du till exempel på via kommunens hemsida, www.vaggeryd.se eller informationsnummer som vi hänvisar till vid en krissituation.

Lag om extraordinära händelser

Kommunens arbete med krisberedskap styrs främst utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) vilken trädde ikraft den 1 juni 2006. LEH utgår från begreppet extraordinär händelse i fredstid som det är definierat i 4§:

Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Lagen klargör att kommunen har ett ansvar för sitt geografiska område vilket innebär att kommunen ska verka för att olika aktörer samverkar och uppnår samordning i såväl planerings- och förberedelsearbetet som i skarpt läge.

För att en kommun av Vaggeryds storlek ska kunna hantera stora påfrestningar på ett bättre och mer effektivt sätt arbetar kommunen i något som kallas F-samverkan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Sundgren