Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Våld i nära relationer

Tusentals kvinnor och män i Sverige lever i relationer där de utsätts för misshandel och andra former av fysiskt och psykiskt våld och förtryck. Här får du veta hur du kan få hjälp.

Har du blivit

  • förtryckt
  • hotad
  • tvingad
  • misshandlad
  • sexuellt utnyttjad eller
  • våldtagen?

Då kan du behöva hjälp utifrån

Den som lever i en relation och utsätts för misshandel, hot, trakasserier eller förtryck stannar ofta kvar av rädsla för att det blir ännu värre om man bryter upp. De flesta har gjort flera försök att lämna innan de slutligen klarat av det. Därför är det viktigt att ha hjälp och stöd av andra för att klara av att lämna och bygga upp en egen tillvaro.

Socialförvaltningen

Socialförvaltning har en lagstadgad skyldighet att hjälpa dig. Det kan handla om akut hjälp i form av till exempel boende, ekonomiskt stöd, kontakt med kvinnojour, läkarkontakt eller att göra polisanmälan.

Förvaltningen kan ge råd i familjerättsliga frågor till exempel vad gäller vårdnad, boende och umgänge för barn. Socialförvaltningen kan också hjälpa till med olika former av stödkontakt under längre tid för att få ordning på en kaotisk livssituation, bearbeta svåra upplevelser och hitta lösningar på hur livet ska fungera i fortsättningen.

Barn är också utsatta när en förälder utsätts för våld. Förvaltningen har ett särskilt ansvar för att hjälpa dem. På samma sätt som den vuxne kan de behöva både skydd i akuta situationer och mer långsiktigt stöd.

Socialförvaltningen kan även erbjuda insatser till den som hotar eller slår för att denne ska upphöra med sitt beteende. Givetvis gör vi det alltid i samråd med dig där du bestämmer vilka upplysningar som får lämnas ut.

Det kan vara ett stort steg att ringa. Om du vill ha en kontakt med socialförvaltningen för att få råd eller information om vilken hjälp som finns att få för just dig behöver du inte uppge ditt namn utan kan vara anonym. När du sedan bestämt dig för vad du vill göra och för att komma i åtnjutande av insatser måste du dock uppge ditt namn.

Polisen

Misshandel, hot eller trakasserier mot en närstående faller under allmänt åtal vilket innebär att du själv inte behöver stå för en anmälan. Det räcker att brottet kommit till polisens kännedom för att de ska kunna ta upp ärendet. Polisen utreder och lämnar sedan över till åklagare som beslutar om åtal ska väckas. Åklagare kan också besluta om besöksförbud.
Genom polisen kan du få larmpaket med skyddstelefon och bärbart larm.

Vårdcentralen/Sjukvården

Förutom akut vård för fysiska skador utfärdar läkare på polisens begäran ett rättsintyg om skadorna, detta kan senare användas som bevis i en rättegång. På vårdcentralen finns också tillgång till kurator som kan ge samtalsstöd.

Socialförvaltningens reception

Besöksadress: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd
Telefon: 0370-67 84 41
Fax: 0370-67 84 88

Akuta ärenden hänvisas till mottagningssenheten 0370-67 80 43

Ordinarie öppettider, reception

Lunchstängt 12.00-13.00

  • måndag 08.00-12.00
  • tisdag-torsdag 08.00-16.00
  • fredag 08.00-15.00

När receptionen är obemannad och du har ett inbokat besök med en handläggare var vänlig och sitt ner och vänta, du kommer att bli hämtad av din handläggare.

Handläggarnas telefontid

Övriga tider
Om du vill göra en orosanmälan, är utsatt för våld eller hot, misstänker att barn eller ungdomar far illa eller har problem med missbruk kan du nå kommunens mottagningsenhet på telefonnummer 0370-67 80 43, telefontid: måndag- torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden övrig tid, kvällar, nätter och helger hänvisas till socialjouren 112, begär socialjouren för Värnamo/ Vaggeryds kommun.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren