Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Villagata med gatubelysning

Belysning

Som en del av trafiksäkerhetsarbetet, och för att skapa allmän trygghet, har tekniska kontoret ett övergripande ansvar för gatubelysning och landsbygdsbelysning i kommunen. Sedan många år har gårds- och vägbelysning på landsbygden prioriterats.

Gatubelysning

Gatubelysningen regleras med ljusreläer så att belysningen bara ska vara tänd när det behövs. Under första veckan varje månad kan dock gatubelysning vara tänd under dagtid för att de som sköter driften ska kunna se vilka lampor som behöver bytas ut.

Sedan 2017 pågår ett etappvis utbyte av kommunens gatubelysning till energieffektiva LED-armaturer. Armaturer har bytts ut i Bondstorp, Byarum, Hagafors, Hok, Klevshult och delar av Skillingaryd.

Felanmälan gatubelysning görs till respektive nätägare

Vaggeryd - Vaggeryds Energi
Tel: 0393-785 00
e-post: kundservice@vaggerydsenergi.se

Skillingaryd - Vattenfall
Tel: 08-739 76 09
e-post: belysningsydost@vattenfall.com

gatulampa

Landsbygdsbelysning (gårdsbelysning)

För fastighetsägare som stadigvarande (ej fritidsboende) bor på landsbygden inom Vaggeryds kommun finns det möjlighet att ansöka om att få en utomhuslampa uppsatt. Kostnaderna för drift och underhåll betalas också av kommunen genom ett årligt bidrag som betalas först året efter att en ansökan har kommit in till tekniska kontoret. Samma möjlighet har fastigheter som används som allmän samlingslokal eller med allmän service på landsbygden.

Följande gäller

  • Fastigheten ska inte ha tillgång till annan allmän belysning i närheten.
  • Belysningen ska placeras så att tillfredsställande vägbelysning erhålls.
  • Belysningsanläggningen (stolpe och armatur) är kommunal egendom och ändringar i form av att fastigheten byter ägare eller om fastigheten övergår från permanentbostad till fritidsbostad ska snarast meddelas kommunen.
  • En engångsavgift på 500 kr tas ut i samband med uppsättande av belysningen.
  • Anslutning görs till fastighetsägarens egna elmätare som sedan ersätts med ett årligt bidrag beroende på typ av lampa och genomsnittsförbrukning.
  • Godkänd ansökan om årligt bidrag för elkostnad utbetalas året efter inkommen ansökan. Ingen retroaktiv ersättning betalas ut för historisk elförbrukning.
  • Bidraget betalas ut i februari varje år.

Befintlig landsbygdsbelysning

Om du har gårds- eller vägbelysning sedan tidigare kan det vara så att kommunen betalar kostnaderna direkt till elleverantören. Vid förnyelse av armaturer sätts LED-lampor upp för minskad energiåtgång. När belysningen kopplas till fastighetsägarens elnät finns möjligheten att skicka ansökan om årligt kommunalt bidrag. Om fastigheten byter ägare behöver den nya ägaren skicka in ny ansökan förutsatt att gårdslampan är kopplad till fastighetens elmätare för att få kommunalt bidrag.

Fritidsbostäder

Fritidsbostäder har inte rätt till landsbygdsbelysning enligt ovan. Tekniska kontoret kan dock hjälpa till med att se till att få en utomhuslampa uppmonterad till självkostnadspris.

Finns det sedan tidigare en lampa (för permanentbostad) kan du få denna omkopplad till din egna mätare på egen bekostnad. Ansvaret för belysningen övergår då också till dig som fastighetsägare. Kontakta nätleverantören för offert.

I de fall du inte vill ta över ansvaret för belysningen kontaktar du tekniska kontoret så monterar vi ned anläggningen. Skulle det vara så att lampan sitter på nätleverantörens stolpe eller på annans mark kan du inte ta över den utan måste själv ordna egen belysning om du önskar det.

Felanmälan och frågor - landsbygdsbelysning

Skulle landsbygdsbelysningen gå sönder på något sätt tar du kontakt med Vaggeryds energi som samordnar reparationerna.

Tel: 0393- 785 00
e-mail: kundservice@vaggerydsenergi.se

Övriga frågor kring landsbygdsbelysning besvaras av handläggare.

Handläggare
Afshin Teimouri
Tel: 0370-67 81 17Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Afshin Teimouri