Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Cyklist som cyklar på cykelpassage med stillastående bil

Gång- och cykelvägar

I Vaggeryds kommun är kommunikationer och infrastruktur viktigt för alla. Tekniska kontorets mål är att bygga 500 meter nya gång- och cykelvägar per år. Vissa år blir det mer, vissa mindre. Att promenera och cykla är billigt, miljövänligt och positivt för hälsan.        

Utbyggnad av gång- och cykelvägar

För att förbättra för dig som går eller cyklar i Vaggeryds kommun har tekniska kontoret tagit fram en gång- och cykelvägsplan. Utifrån en kartläggning av gång- och cykelvägarna har förslag om förbättringar diskuterats politiskt. Och en prioriteringslista har tagits fram för varje ort i kommunen. Gång- och cykelvägsplanen reviderades årligen av tekniska nämnden. Budgetmedel begärs utifrån gång- och cykelvägsplanen och investeringstakten bestäms politiskt.

Oskyddade trafikanter

De som går och cyklar i trafiken är ofta utsatta och oskyddade från fordonstrafiken. Varje år sker ett stort antal olyckor i Sverige där gående och cyklister skadas så allvarligt att de måste besöka sjukhus. År 2021 blev 1718 personer svårt skadade och 210 personer dog i trafikolyckor.

Studier visar att användandet av cykelhjälm minskar risken för hjärnskador med mer än 60%. Alla under 15 år måste ha hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

Trafikregler

Även gående och cyklister omfattas av trafikreglerna. En cykel är ett fordon och vägmärken, vägmarkeringar och trafikljus gäller även för den som cyklar.

Var rädd om dig och dina medmänniskor i trafiken!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson