Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Nyhetsarkiv – Trafik och gator

Nyheter i kronologisk ordning från Trafik och gator.

 • 2019-12-02

  Anläggningsstart för nytt bostadsområde på Västra Strand i Vaggeryd

  Vecka 49 påbörjas arbetet med att anlägga gata, vatten, avlopp samt tomter enligt antagen detaljplan för del av Stödstorp 2:1.
 • 2019-11-14

  Tillfällig stängning av Järnvägskorsningen på Hokvägen i Vaggeryd

  Från klockan 22:00 fredag den 15 november till klockan 06:00 lördag den 16 november kommer järnvägskorsningen på Hokvägen i Vaggeryd att vara avstängd.
 • 2019-10-30

  Vattnet är tillbaka för fastighetsägare i centrala Skillingaryd efter vattenläcka

  Den vattenläcka som uppstod på Bangårdsgatan i Skillingaryd under onsdag eftermiddag är nu åtgärdad. De fastigheter som i samband med detta fick vattnet avstängt har nu fått tillbaka det igen.
 • 2019-10-17

  Reflexkampanj 21-25 oktober - Nu ska vi synas i mörkret!

  Sista helgen i oktober går vi över till vintertid och kvällarna blir mörkare. Då är det dags att ta fram reflexerna! Därför har Vaggeryds kommun en reflexkampanj mellan den 21-25 oktober. Målet är att få fler att synas i höstmörkret.
 • 2019-09-02

  Storgatan i Vaggeryd stängs av för genomfartstrafik

  På grund av anläggningsarbete kommer Storgatan i Vaggeryd att stängas av för genomfartstrafik på måndag den 2 september. Eventuellt kommer avstängningen även att pågå under tisdagen den 3 september. Avsstängningen kommer att gälla från korsningen Esplanaden/Storgatan mot Lagan. Följ orange vägvisning. 
 • 2019-08-13

  Begränsad framkomlighet på Smedjegatan i Vaggeryd

  Fram till slutet av augusti är det begränsad framkomlighet för trafiken på Smedjegatan i Vaggeryd. Gatan kommer att vara avstängd i ena riktningen. Avstängningen beror på att VSBO målar om två av sina fastigheter.
 • 2019-07-03

  Storgatan i Vaggeryd stängs eventuellt av i slutet av vecka 27

  På grund av anläggningsarbete kommer Storgatan i Vaggeryd eventuellt att stängas av för genomfartstrafik i slutet av denna vecka, det vill säga vecka 27. Avsstängningen kommer att gälla från korsningen Esplanaden/Storgatan mot Lagan. Följ orange vägvisning. 
 • 2019-06-17

  Marielundsgatan, Björkgatan och del av Valdshultsvägen stängs av för genomfart

  Under vecka 25 stängs Marielundsgatan och vecka 26 stängs Björkgatan  samt del av Valdshultsvägen i Skillingaryd av för genomfart. Detta sker på grund av vatten- och avloppsarbeten.
 • 2019-03-19

  Tekniska kontoret bygger ut bostadsområden

  Tekniska kontoret fortsätter att bygga ut bostadsområden i Vaggeryd. På Götarps hage bygger vi om dikena och på Västra strand är det snart dags att avverka skog inför etapp 2.
 • 2019-03-19

  Ombyggnad av korsningen vid Storgatan och Götaforsvägen i Vaggeryd

 • 2018-12-19

  Omledning av trafik Västra strand

  Infart till Västra strand sker via Kaveldunsgatan och breddad gång- och cykelväg. Anledningen till detta är för att möjliggöra vatten- och avlopparbetet på Slåttergatan. Följ orange hänvisning. Tänk på att informera besökare över jul om denna trafikomledning.
 • 2018-12-06

  Ny e-tjänst för att ansökan om grävtillstånd och TA-planer

  Från och med 1 januari 2019 inför tekniska kontoret en e-tjänst för att ansöka om grävtillstånd och TA-planer. Syftet med tjänsten är att underlätta och snabba på beslutsprocesserna för grävtillstånd och TA-planer. Den kommer underlätta för de sökande bland annat genom att vissa uppgifter kommer att kunna återanvändas och de får tillgång till ett kartsystem direkt i e-tjänsten.
 • 2018-10-30

  Utbyte av gatubelysning i östra Skillingaryd

  Arbetet med att byta ut gatubelysning till LED-armaturer i delar av Skillingaryds tätort påbörjades i oktober. Det är en del av kommunens energieffektivisering utifrån miljöprogrammet. Syftet är att minska energikostnaderna.
 • 2017-11-13

  Tätare turer med Krösatågen från 10 december

  Krösatågen storsatsar med fler turer mellan Halland och Småland. Från och med den 10 december får du sju turer i vardera riktning, varje vardag inom Halland och vidare mot Småland. Dessutom blir det ännu bättre förbindelser till och från Jönköping.
 • 2017-10-02

  Nu bygger vi nytt vattenverk för Vaggeryd

  Ett nytt vattenverk kommer nu att byggas för att komma tillrätta med problemet med missfärgat vatten i Vaggeryd. Vattenverket kommer att placeras i korsningen Badplatsvägen/Jönköpingsvägen - vid den norra infarten till Vaggeryd. Byggnationen påbörjas i oktober och kommer att påverka dig som bor i området under dagtid genom byggtrafik, minskad framkomlighet och ett visst buller från entreprenadmaskiner och dylikt.
 • 2017-09-25

  Satsning på Krösatågen i Halland och Småland

  Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik storsatsar på Krösatågen. De närmaste tre åren investeras 15 miljoner kronor i ett projekt som ska öka resandet på sträckan Halmstad-Värnamo-Nässjö/Jönköping.
 • 2017-09-01

  Järnvägssatsningar genom Vaggeryd med i nationella planen

  Trafikverket har presenterat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Med i planen för åren 2024-2029 finns en modernisering av järnvägen mellan Värnamo-Vaggeryd-Nässjö-Jönköping. Detta innefattar elektrifiering och höjd hastighet för järnvägen som går genom Vaggeryds kommun.
 • 2016-09-14

  Nya elfordon i trafiken

  Det blir allt mer vanligt med mindre elfordon såsom Segways, Gyroways, Hoverboards, elcyklar etc. i trafiken. Gemensamt för dessa är att de är fordon som saknar en traditionell motor.
 • 2016-06-17

  Vaggeryds kommun reagerar på inställd nattbuss

  Med anledning av att Jönköpings länstrafik beslutat att ställa in nattbuss från Jönköping till Värnamo via Vaggeryds kommun, diskuterad kommunstyrelsens arbetsutskott frågan och beslutade att skicka följande skrivelse till länstrafiken:
 • 2016-02-01

  Förhandling om västlig sträckning av höghastighetsjärnvägen

  Sverigeförhandlingen presenterade den 1 februari vilken sträckning som höghastighetsjärnvägen ska ta genom Småland och vilka stationsorter som är aktuella att inleda förhandling med.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-08-07

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision