Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-09-01 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-09-01

Tåg vid station

Järnvägssatsningar genom Vaggeryd med i nationella planen

Trafikverket har presenterat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Med i planen för åren 2024-2029 finns en modernisering av järnvägen mellan Värnamo-Vaggeryd-Nässjö-Jönköping. Detta innefattar elektrifiering och höjd hastighet för järnvägen som går genom Vaggeryds kommun.

Trafikverket bedömer i sin plan att en upprustning kan bidra till 5000 nya bostäder. Planen kommer nu gå ut på remiss innan regeringen fattar beslut om den i mars 2018.

Den åtgärdsvalsstudie som tidigare gjorts pekar ut elektrifiering och upprustning av sträckan Värnamo–Vaggeryd-Nässjö med nysträckning Byarum-Tenhult som det mest samhällsekonomiska alternativet. Restiden mellan Värnamo-Jönköping ska då kunna bli 50 minuter

Elektrifiering gör det också möjligt att leda om trafik från södra stambanan via Alvesta eller Nässjö. Det bidrar till en ökad rubusthet på stambanan. APMT Göteborgs hamn tror att en elektrifiering kommer innebära en ökad användning av Vaggeryd kombiterminal.

– För regionens och Vaggeryds kommuns del så ser vi att ju snabbare åtgärderna kan genomföras ju snabbar ser vi de samhällsekonomiska effekterna. Det kommer ge en mer sammanhållen arbetsmarknadsregion när det blir en fast tidtabell med halvtimmestrafik för persontrafiken. Det ger också miljövinster när vi kan gå från diesellok till eldrift. Det bidrar till länets mål för minskad miljöpåverkan. säger Gert Jonsson, kommunstyrelsen ordförande i Vaggeryds kommun och fortsätter:

– Detta är en av de viktigaste regionala utvecklingsfrågorna som skapar helt andra resmöjligheter när det tar 20-25 minuter med tåg till Jönköping. En helt annan situation än idag,

Vaggeryds kommun är med som medfinansiär av satsningen på denna järnvägssträckning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-09-01

Sidansvarig:

Johan Lundell