Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-09-25 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-09-25

Krösatåg

Satsning på Krösatågen i Halland och Småland

Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik storsatsar på Krösatågen. De närmaste tre åren investeras 15 miljoner kronor i ett projekt som ska öka resandet på sträckan Halmstad-Värnamo-Nässjö/Jönköping.

Efter beslut i Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Halland ska ett treårigt testprojekt
genomföras på Halmstad‐Nässjö järnväg (HNJ) med start i december 2017. Resandet är
idag lågt och har en stagnerande resandeutveckling.

För testprojektet kommer tågturerna öka från dagens 5 dubbelturer/vardag till 7
dubbelturer/vardag på sträckan Halmstad‐Smålandsstenar. Utöver tågtrafiken kommer
en matarlinje att inrättas mellan Hyltebruk och Landeryd. En översyn av busstrafiken i
Halland kommer även att genomföras.

I den nya tidtabellen har nedan prioriteringar gjorts:

  • Förbättrade möjligheter till arbets‐ och studiependling i Halland och Småland, samt mellan länen.
  • Fler resmöjligheter mellan Halland och Jönköping.
  • Förbättrade eller bibehållna bytesmöjligheter mot Södra stambanan och Västkustbanan.

Målet är att öka resandet

Målet för projektet är att öka resandet och därmed nå 30 procents
kostnadstäckningsgrad, utifrån gränsen för lågfrekvent resande som finns fastställt i
Trafikförsörjningsprogrammet i Halland. För att nå 30 procents kostnadstäckningsgrad
måste resandet öka med 111 procent utifrån resandeutfallet 2016. Räknar man om det i
resor innebär det ett årsresande omkring 184 000 resor/år, jämfört med resandet 2016
som uppgick till ca 87 000 resor.

Syfte med projektet

Syftet med testprojektet är att utvärdera om det går att öka resandet genom en rad
åtgärder med speciellt fokus på trafikutbud, stationsmiljöer och marknads‐ och
informationsinsatser. Testprojektet kommer att utvärderas löpande under
genomförandeperioden och ska på sikt utgöra underlag för långsiktigt beslut om fortsatt
tågtrafikering.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-09-25

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision