Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-04-04 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-04-04

Skiss på planerat vattenverk

Nu bygger vi nytt vattenverk för Vaggeryd

Ett nytt vattenverk kommer nu att byggas för att komma tillrätta med problemet med missfärgat vatten i Vaggeryd. Vattenverket kommer att placeras i korsningen Badplatsvägen/Jönköpingsvägen - vid den norra infarten till Vaggeryd. Byggnationen påbörjas i oktober och kommer att påverka dig som bor i området under dagtid genom byggtrafik, minskad framkomlighet och ett visst buller från entreprenadmaskiner och dylikt.

Byggprojektet kommer att påbörjas i början av oktober och pågår sedan under ungefär ett år. Under kommande vinter anläggs ledningar till det nya vattenverket precis norr om kvarteren Karpen och Löjan.

Byggnationen kommer att påverka dig som granne och dig som nyttjar utfarten från Badplatsvägen under dagtid genom byggtrafik, minskad framkomlighet och ett visst buller från entreprenadmaskiner och dylikt. Vi hoppas att du har överseende med detta för ett bättre dricksvatten på sikt. Och att du samtidigt visar hänsyn mot arbetare, medtrafikanter och andra som rör sig i området när du passerar byggarbetsplatsen.

Ungefärligt arbetsområde för ledningsschakt och byggarbetsplats:

Kartskiss över byggnationsplatsen

Information om projektet kommer kontinuerligt att uppdateras på webbplatsen och det går också att kontakta tekniska kontoret per telefon. Se kontaktuppgifter ovan.

Om vattenverket

Det kommunala dricksvattnet i Vaggeryd är ett grundvatten som håller en mycket hög kvalité. Förekomsten av järn och mangan i vattnet är den främsta anledningen till att vattenverket behövs. Järn och mangan är grundämnen som finns normalt i berggrunden. De är inte skadliga för människors hälsa i de mycket små mängder som förekommer i dricksvattnet. Halterna har successivt ökat i råvattenbrunnarna även om halterna fortfarande är låga.

För att rena vattnet kommer järn och mangan oxideras i bassänger och därefter separeras dessa ämnen från vattnet i stora sandfilter. För att utjämna variationerna i vattenförbrukningen under dygnet byggs två lågreservoarer dit det producerade dricksvattnet leds innan det distribueras ut på ledningsnätet.

Eftersom anläggningen placeras i ett synligt läge vid norra infarten till Vaggeryd har det funnits en politisk vilja att satsa extra på byggnadens arkitektur. Byggnaden kommer att ha en fasad i rostfritt stål med ett sedumtak. Tanken är att anläggningens utformning ska spegla vattnets naturlighet genom sedumtaket men även dricksvattenproduktionens kliniska process genom den rostfria fasaden.

Vattenverket dimensioneras för en maximal produktion av 3 000 kubikmeter dricksvatten per dygn. Snittförbrukningen ligger idag på ca 1 300 kubikmeter per dygn i Vaggeryd. Vattenverket är en förutsättning för att kunna ansluta fler reservvattentäkter (oberoende av järn och mangan). Utöver Vaggeryds tätort kommer vattenverket att förse Hok, Byarum, travbaneområdet med dricksvatten. Och i förlängningen även Svenarum och Hagafors. Vattenverket kommer dessutom kunna fungera som nödvatten till Skillingaryd och Klevshult.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-04-04

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving