Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-12-06 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2019-03-21

Grävmaskin

Ny e-tjänst för att ansökan om grävtillstånd och TA-planer

Från och med 1 januari 2019 inför tekniska kontoret en e-tjänst för att ansöka om grävtillstånd och TA-planer. Syftet med tjänsten är att underlätta och snabba på beslutsprocesserna för grävtillstånd och TA-planer. Den kommer underlätta för de sökande bland annat genom att vissa uppgifter kommer att kunna återanvändas och de får tillgång till ett kartsystem direkt i e-tjänsten.

Den som vill använda kommunal mark för att gräva, schakta, dra ledningar eller annat arbete måste söka tillstånd hos tekniska kontoret minst två veckor innan arbetet ska påbörjas. Även andra berörda anläggningsägare ska ges möjlighet att medverka i planeringen av arbetet. Till exempel kräver arbete på offentlig plats polistillstånd. Arbetet får inte påbörjas innan tillståndet är klart.

Från och med 1 januari 2019 ska grävtillstånd och TA-planer skickas in via kommunens e-tjänst Grävtillstånd.

För att kunna använda e-tjänsten börjar du med att skapa ett konto. Kontot utgår från en e-postadress och ett lösenord som du skapar själv. (Lösenordet ska innehålla minst 8 tecken, varav en siffra, en gemen bokstav, en versal bokstav och ett specialtecken.) I kontot anger du kontaktuppgifter som följer med till de ansökningar du gör.

När du kommer in i e-tjänsten väljer du grävtillstånd eller om du bara söker TA-plan. Uppgifterna från kontot följer med automatiskt. Fyll i övriga uppgifter om Ledningskollens ID, faktureringsadress, kontaktuppgifter till entreprenör och arbetsledare, syfte med arbetet, typ av arbete etc. Du markerar arbetet direkt i en karta och bifoga eventuella filer. Du kan också koppla arbetet till andra ärenden inom e-tjänsten såsom en TA-plan eller ett annat grävtillstånd. Om du inte har alla uppgifter kan du återkomma till ansökan vid senare tillfälle om du sparat. När du är klar skickar du in allt genom en enkel knapptryckning.

När din ansökan kommer in till Vaggeryds kommun kontrollerar vi uppgifterna, begär eventuella kompletteringar och fattar beslut – allt i själva tjänsten. All kommunikation kommer att ske genom den e-postadress du anger. Har du några frågor kring detta är du välkommen att kontakta tekniska kontoret.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-03-21

Sidansvarig:

Johan Lundell