Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-01-09

Snöflingor

Information om vinterväghållning

Nedan följer en beskrivning av hur Vaggeryds kommun arbetar med vinterväghållningen.

Tekniska kontoret samarbetar med Svevia AB för att snöröja och halkbekämpa kommunala gator och vägar i Vaggeryds kommun. Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av E4:an och de andra statliga vägarna genom kommunen. För enskilda vägar ansvarar respektive vägsamfällighet eller fastighetsägare.

Genomfartsvägar, bussgator och centrala områden prioriteras. Därefter körs gång- och cykelvägar och sist prioriteras villaområdena.

Väderlek och temperaturer påverkar arbetet

Hur snöröjning och halkbekämpning genomförs påverkas av hur mycket nederbörd som kommer, tidpunkt, temperatur och hur mycket trafik det är på vägarna. Det innebär att snöröjning kan ske även nattetid beroende på när snöfallet sker, att trafikmängden är mindre och för att klara personalens kör- och vilotider.

Tekniska kontoret bevakar ständigt väderleksprognoser för att kunna halkbekämpa på bästa sätt och ha personal i beredskap. Utöver tekniska kontorets personal och maskiner tar vi hjälp av entreprenörer för att klara uppgiften.

Snöröjning på privat mark

Det ingår inte i entreprenörens uppdrag att snöröja extra vid varje garageinfart då det skulle ta betydligt mycket mer tid i anspråk. Tyvärr kan det ibland innebära att du som fastighetsägare får skotta flera gånger på grund av de vallar som bildas vid snöröjningen. Fastighetsägare, stora som små, sköter sin egen snöröjning på den egna marken, samt intill brevlådor och soptunnor. Det är inte tillåtet att skotta ut snö på gatan för att låta kommunens entreprenörer ta hand om den. Det finns flera företag och organisationer som du kan anlita för att hjälpa dig med detta om du skulle behöva.

Mer information och skadeanmälan

Du får gärna ta kontakt med tekniska kontoret om du ser något som är väldigt konstigt eller felaktigt. Ta en bild och ange plats och tidpunkt. Vi hoppas dock att du har förståelse för att du kanske inte kan få ett svar samma dag, då vi prioriterar arbetet med snöröjningen.

Om oturen skulle vara framme och du skadat dig, eller din egendom skadats, tar du kontakt med ditt försäkringsbolag som sedan tar kontakt med Vaggeryds kommun om kommunen anses vållande.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta tekniska kontoret på tekniska@vaggeryd.se eller via kommunens växel på tel 0370-67 80 00.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-01-09

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision