Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-04-16 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Skräp slängs i papperskorg

Varje dag är skräpplockardag för personal på tekniska kontoret

Vecka 16 är det skräpplockardagar i Vaggeryds kommun. Då går bland annat förskolor och skolor ut och plockar skräp i våra utomhusmiljöer.
Ytterligare några som brukar plocka skräp året runt är personalen på gatu- och parkenheten, tekniska kontoret. Det vanligaste skräpet som de plockar upp från gator och i naturen är plast och snabbmatsförpackningar.

För personalen på gata- och parkenheten är städning av allmänna ytor utomhus en del av det dagliga arbetet. Allmän platsmark finns till för oss alla och det är viktigt att dessa platser hålls rena och snygga. När en plats börjar bli skräpig förlorar vi ofta respekten för den och börjar uppleva den som otrygg.
- Vi hittar mycket plast i bäckar och andra vattendrag. Det hamnar i Lagan och finfördelas till mikroplaster som sedan åker med ut i havet. Det viktiga att tänka på är att vi alla kan förhindra detta. Som vuxen är det viktigt att vara ett föredöme för barn och visa dem att vi själva kan ta hand om vårt skräp på rätt sätt och inte slänga det i naturen, säger gatu- och parkchef Hans Göransson.

Invasiva arter – ett hot mot vår biologiska mångfald

Det är viktigt att allt skräp och avfall tas omhand på rätt sätt. Alla vet kanske inte att trädgårdsavfall och komposthögar inte heller får slängas i naturen. Det beror bland annat på att sådant avfall kan innehålla invasiva arter som kan ändra markförhållanden och då blir ett hot mot den biologiska mångfalden. Invasiva arter riskerar nämligen att sprida sig fort och slå ut andra arter som vi har i naturen. Några exempel på vanliga invasiva arter som kan finnas i våra trädgårdar är Blomsterlupin, Parkslide och Jätteloka.
- Vi vet att det redan idag finns invasiva arter i kommunen och det är markägaren som ansvarar för att utrota dessa från platsen, säger Hans Göransson.

Gör dig av med invasiva växter på rätt sätt

Har du en mindre mängd växter som räknas till invasiva arter kan du lägga dem i dubbla plastpåsar och försluta dessa. Sedan slänger du påsarna i ditt sopkärl. När sopkärlet töms så körs växtavfallet till förbränning och du ser på så sätt till att växtdelar och frön inte sprids i naturen. Har du större mängder invasiva arter som du vill göra dig av med kan du klicka på länken till SÅM (Samverkan och Återvinning) här nedan. Där finns information om hur du går tillväga för att göra dig av med växtavfallet.

Detta kan du själv göra:

  • Släng inte skräp i naturen! Ta istället med dig ditt avfall och släng i närmaste papperskorg, eller i soptunnan när du kommer hem.
  • Plocka bort material som skräpar ner i anslutning till din egen fastighet. Skräp kan till exempel också vara vedupplag, byggmaterial, släpkärror och annat material som förvaras utanför den egna tomten.
  • Släng inte växtavfall i naturen. Det kan leda till spridning av invasiva arter som riskerar att ta över och förstöra den biologiska mångfalden.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Linda Viskic