Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Skräp i naturen

Nedskräpning

Skräp kan vara allt möjligt – från fimpar, glass- och godispapper, tuggummi, burkar, flaskor och snabbmatsförpackningar till större föremål som vitvaror, möbler, byggavfall, trädgårdsavfall och skrotbilar. Nedskräpningen skadar människor, djur och växtlighet. Det är också negativt för turistnäring, handel, företagande och friluftsliv.

Tillsammans kan vi alla bidra till mindre skräp i vår närmiljö genom att ta hem eller lägga skräp i utplacerade skräpkorgar. Att välja att skräpa ned eller att inte göra det är ett individuellt beslut. Det är inte svårt att låta bli att skräpa ned!

Flera studier har visat att nedskräpning kan leda till en negativ attityd. Skräp föder skräp, som leder till klotter och skadegörelse, som i sin tur leder till otrygghet. Människor uppfattar helt enkelt det som okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Till slut förlorar vi respekt för platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg. Nedskräpning får alltså både miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Det är förbjudet att skräpa ner i Sverige. Den som medvetet skräpar ned kan dömas för nedskräpningen med böter eller fängelse. Det är ägaren till en fastighet eller mark som ansvarar för att ta hand om skräpet och göra en polisanmälan om brott. Är skräpet extra miljöfarligt, såsom till exempel oljor och kemikalier, är det extra viktigt att polisanmäla det!

Tekniska kontorets parkavdelning ansvarar för att städa kommunala gator, torg och allmänna platser inom detaljplanelagt område.

Skräp slängs i papperskorg.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson