Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Maskin som snöröjer väg med buss i bakgrunden

Snöröjning och halkbekämpning

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att skapa en säker trafikmiljö när det blir snö och is på vägarna. I Vaggeryds kommun prioriteras snöröjning och halkbekämpning av genomfartsvägar, bussgator och centrala områden. Därefter åtgärdas gång- och cykelvägar, men endast ett fåtal gångbanor och trottoarer  vinterunderhålls.

Ansvariga

Tekniska kontoret ansvarar för att snöröja och halkbekämpa kommunala gator och vägar i Vaggeryds kommun. Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av E4:an och de andra statliga vägarna genom kommunen. För enskilda vägar ansvarar respektive vägsamfällighet eller fastighetsägare.

Kommunal snöröjning och halkbekämpning

Tekniska kontoret samarbetar med entreprenör för att bevaka väderläget, samt sköta snöröjning och halkbekämpning utifrån fastställda riktlinjer. Genomfartsvägar, industrigator, landsbygdsgator, samhällsgator, villagator samt gång- och cykelvägar har prioriterats i fyra olika klassningar.

Genomfartsvägar, bussgator och centrala områden prioriteras. Därefter körs gång- och cykelvägar och sist prioriteras villaområdena.

I de centrala delarna av tätorterna finns det inte utrymme om det kommer mycket snö på en gång. Större snömängder transporteras bort efter att all annan snöröjning och halkbekämpning genomförts.

Hur snöröjning och halkbekämpning genomförs påverkas av hur mycket nederbörd som kommer, tidpunkt, temperatur och hur mycket trafik det är på vägarna. Det innebär att snöröjning kan ske även nattetid beroende på när snöfallet sker, att trafikmängden är mindre och för att klara personalens kör- och vilotider.

Tekniska kontoret bevakar ständigt väderleksprognoser för att kunna halkbekämpa på bästa sätt och ha personal i beredskap. Utöver tekniska kontorets personal och maskiner (5 st.) tar vi hjälp av entreprenörer för att klara uppgiften och har omkring 15 maskiner igång när det kommer mycket snö.

Tekniska kontoret strävar hela tiden för att minska mängden salt på våra vägar. Framför allt är det riksväg 846 genom Vaggeryd och Skillingaryd som saltas av trafiksäkerhets skäl.

Eget ansvar

Vinter i Vaggeryds kommun innebär att snö kan komma, och vi har alla ett eget ansvar att agera utifrån det i trafiken. Du kan själv se till att ha bra däck på ditt fordon, anpassa hastigheten, hålla avståndet, samt se till att vara ute i god tid. Som gångtrafikant kan du se till att ha bra skor och broddar när det behövs.

För att underlätta snöröjningen undviker du att parkera bilen på gatan utan använder den egna fastigheten. Det är inte tillåtet att skotta ut snö från den egna fastigheten på gatan. Lämna företräde när arbetsfordonen snöröjer så underlättar du för dem att göra ett bra jobb. Särskilt viktigt är det också att du underlättar så att räddningstjänst, tidningsbud, brevbärare, sopbilar etc. kommer fram

Märk ut din tomtgräns!

När gator och vägar täcks med snö kan det vara svårt för de som sköter snöröjningen att se och veta var de olika tomtgränserna går. Markera därför ut din tomtgräns med käppar för att underlätta snöröjningen och undvika skador på häckar, murar, staket med mera. Käppar finns att hämta vi vattenkiosken på Hokvägen i Vaggeryd eller vid återvinningsstationen i korsningen mellan Sturegatan och Smedjegatan i Skillingaryd.

Linnarebäckens vinterlandskap
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson