Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Torg med torgbord och träd

Torg och allmänna platser

Kommunens allmänna platser ska vara tillgängliga mötesplatser för både invånare och besökare – ett extra uterum att träffas och umgås i. Allmänna platser är öppna ytor såsom torg och parker, gator/vägar, trottoarer och gång- och cykelvägar.

Allmän plats anges i kommunens detaljplaner och det finns särskilda regler för att få använda allmänna platser i en kommun. Ordningslagen (1993:1617) reglerar allmän ordning och säkerhet på offentliga platser vid olika sammankomster och tillställningar. Det kan gälla för marknader, idrottstävlingar, demonstrationer, konserter etc.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på allmän plats kräver tillstånd från polisen. Undantag från detta gäller den torghandel som sker med kommunens godkännande. Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ansvarar för att det råder god ordning vid tillfället. Polisen kan meddela särskilda villkor för sammankomsten eller tillställningen.

Lokala ordningsföreskrifter

Kommunfullmäktige i en kommun fastställer tillägg till ordningslagen i form av lokala ordningsföreskrifter. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Vaggeryds kommun beslutades av kommunfullmäktige 2007-12-10, men har sedan ändrats vid flera tillfällen. De innehåller regler om:

 • lastning av varor
 • markiser, flaggor, skyltar och häckar
 • affischering
 • högtalarutsändning
 • förtäring av alkohol
 • camping
 • hundar och katter
 • fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
 • störande buller
 • ridning och löpning
 • adressnummerskyltar
 • trottoarpratare, gatuställ och varuexponering
 • torghandel

Skötsel

Det är tekniska kontorets gatu- och parkenhet som sköter om torg och allmänna platser genom att tömma kommunala skräpkorgar, klippa gräs och sköta planteringar. Skötselambitionen beror på vilken typ av mark det är. Största arbetsinsatsen läggs på vistelseplatser såsom torg, parker och lekplatser. Läs mer om nedskräpning, renhållning samt skötsel av grönområden under respektive sida.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson