Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Barn i lektunnel

Lekplatser

Att lek är viktigt för barns utveckling råder det numera inte några som helst tvivel om. I Vaggeryds kommun finns ett tjugotal allmänna lekplatser utspridda i kommunens tätorter. De allmänna lekplatserna ska vara mötesplatser för barn i alla åldrar och med olika förutsättningar. Leken ska stimulera den fysiska och psykiska utvecklingen.

Många av kommunens lekplatser har funnits ett antal år så en plan har tagits fram för att förnya de allmänna kommunala lekplatserna. I planen står det i vilken ordning lekplatserna kommer att förnyas.

Alla kommunens lekplatser besiktigas årligen med tanke på lekredskapens säkerhet. Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och i produktsäkerhetslagen (PSL 2004:451) som kräver att lekredskap på lekplatser ska vara säkra. De gemensamma europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag (ss-en 1176 och ss-en 1177) innehåller minimikrav för säkerhet och används vid bedömning om en produkt är säker enligt kraven i PBL och PSL.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson