Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Torghandel med kläder

Torghandel

För att använda kommunal mark i form av en allmän plats så som till exempel en park eller ett torg krävs polistillstånd. Vaggeryds kommun har dock gjort i ordning två platser för försäljning av varor där polistillstånd inte krävs – torgen i Vaggeryd och Skillingaryd. Där kan du hyra saluplats om du ansöker hos tekniska kontoret först. Kommunen har ingen särskild torgdag utan torgplatserna kan hyras under måndag–lördag.

Ansökan och tillstånd

Kommunens torgplatser hyrs ut för försäljning efter att du ansökt hos tekniska kontoret på särskild blankett. Eftersom platserna är begränsade får du alltså inte sälja varor på dessa platser utan att först ha ansökt om det. För att få hyra en torgplats krävs att du har F-skatt.

När du skickat in din ansökan kontrollerar vi dina uppgifter och om torgplatsen inte är uthyrd till någon annan får du ett tillstånd. Det tar ungefär en vecka innan du får tillståndet (under semestertider kan det ta längre tid).

Avgifter för torghandel, gatuförsäljning

För att få använda kommunens torgplatser tar kommunen ut en liten avgift. Avgiften är till för att täcka de kostnader kommunen har för att tillhandahålla marknadsbord etc. Avgiften fastställs årligen av tekniska nämnden och ska betalas i förskott (minst fem dagar) mot faktura.
Observera att från och med 1 januari 2021 kan man endast hyra dagsplats eller månadsplats. Sedan kan man skicka in en ny ansökan. Detta för att alla sökanden som uppfyller villkoren ska ha en chans att hyra en torgplats.

Dagsplats kr/dag

Månadsplats kr/veckodag

Halvår kr/veckodag

Årsplats kr/veckodag

150 kr

300 kr

-

-

Avgiften är 150 kr/dag om du vill hyra torgplats någon eller några enstaka dagar. Om du däremot exempelvis vill hyra en torgplats måndagar och tisdagar under en månads tid betalar du per veckodag. I det fallet blir avgiften 600 kr.

För aktiviteter, arrangemang, marknader, cirkusar, mötestält, utställningar eller liknande på allmän plats tas ingen avgift ut. Det krävs dock att du har giltigt polistillstånd för att få utnyttja allmän plats.

Försäljningsregler

Torgplatserna hyrs ut tillfälligt under viss överenskommen dag. Försäljning får ske måndagar-fredagar kl. 8.00-18.00 och lördagar kl. 8.00-15.00. Försäljarna får inte börja lägga upp varor före en timma innan försäljningstiden och ska vara borta från saluplatsen en timma efter försäljningstiden.

Knivar, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna saluplatserna. Försäljning av livsmedel ska ske enligt bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.

Försäljaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Linda Viskic