Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Gångfartsområde med vägmärke

Gångfartsområde

Inom ett gångfartsområde ska fordon föras på de gåendes villkor. Gångfartsområde hette tidigare gårdsgata. Nedanstående regler gäller för gångfartsområde:

  •  Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. Med gångfart avses en hastighet som är anpassad till normal gånghastighet, alltså mycket låg fordonshastighet (ca 5- 7 km/h ).
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Sådana parkeringsplatser är särskilt markerade och skyltade, exempelvis platser för rörelsehindrade.
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. Bilister och cyklister med flera, ska lämna gående företräde.
  • När en förare lämnar ett gångfartsområde, då har föraren också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen. Här gäller alltså inte den så kallade högerregeln.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson