Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Häck vid utfart

Skötsel av häckar och buskage intill gata eller väg

Varje år händer flera olyckor som hade kunnat undvikas om sikten i trafikmiljön hade varit bättre! Du kan själv förbättra sikten vid din fastighet genom att klippa träd, buskar och häckar på ett trafiksäkert sätt. Detta är särskilt viktigt vid gatukorsningar och övergångställen.

Utfart från tomten

Rekommendationer har tagits fram för att förbättra sikten för trafikanterna, både för dig som kör ut och de som kör förbi. Här gäller att sikten är fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Det vill säga att buskar och häckar inte är högre än 70 cm.

Illustration på utfart

Tomt intill gatan

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det bäst om du inte har några träd eller buskar som växer långt över gångbanan och gatan utanför din tomtgräns. Om det dock är så måste du ta bort växligheten upp till 2,5 meter över gångbanan. Annars kan grenar slå de gående i ansiktet eller skymma sikt och trafikmärken. Över en körbana måste det vara 4,6 meters fri höjd.

Illustration på tomt intill gata

Hörntomt vid gator

För dig som har hörntomt gäller att växtligheten inom den så kallade sikttriangeln inte får vara högre än 70 cm över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera håll från hörnet.

Illustration på hörntomt

Hörntomt i anslutning till gång- eller cykelbana

Har du en gång- eller cykelbana som korsar en gata utanför din tomt? Då är avståndet som är den så kallade sikttriangeln bara 5 meter mot gång- och cykelbanan, men 10 meter utmed gatan.

Illustration med hörntomt vid cykelbana

Övriga tips och råd för häckar

Planera noggrant:

  • Vilken typ av häck ska du ha? Ska den vara friväxande eller klippt, hög eller låg, vintergrön eller lövfällande?
  • Varför vill du ha en häck? För avgränsning, för att skydda ifrån insyn, för att skydda mot vinden?
  • Har du tid att sköta din häck eller ska den sköta sig själv?

Plantera såhär:

  • Sätt häcken minst 60 centimeter från tomtgränsen mot gatan eller gångbanan.
  • Plantorna ska normalt vara 3 på varje löpmeter
  • Samråd med din granne om en gemensam häck eller be om hans syn på det du tänker plantera.

Vårda din nya häck

  • Vinterklippning gör du redan i februari- mars.
  • Sommarklippning gör du bäst i juli.
  • Bok, avenbok, gran och tuja skall du inte toppa förrän de har nått rätt höjd.
  • Tänk på att stora träd och buskar inte bör placeras inom 2 meter från tomtgränsen.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson