Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bild

Bidrag till pensionärsföreningarnas lokala fritidsverksamhet

Kommunen stödjer och stimulerar pensionärsföreningarnas frivilliga fritidsverksamhet.

Bidragsberättigade organisationer

Kommunalt bidrag utgår till föreningens lokalavdelning i kommunen som är ansluten till riksorganisation. Annan lokal organisation som fyller i dessa normer angivna krav kan erhålla bidrag efter särskild prövning av nämnden.

Kommunalt bidrag utgår som lokalbidrag och ledarutbildningsbidrag.

Lokalbidrag

För kommunägda lokaler utgår inga kommunala bidrag.
Till förhyrda icke kommunala lokaler kan utgå bidrag med 80 % den av nämnden godkända kostnaden. Bidraget är maximerat till 5 000 kr per organisation och år.

För lokalbidrag i Folkets Hus, Vaggeryd, gäller särskilda regler.

Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag utgår till kurser för ledarutbildning arrangerade av riks- och distriktsorganisation.   

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed