Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Integrationsbidrag till ideella föreningar och studieförbund

Avsikten med stödet är att sedan 2016 och under 2018 stödja föreningar och studieförbund med bidrag i deras integrationsarbete.

Kommunalt bidrag till integrationsarbete - Vad kan föreningarna få stöd till?

 1. Olika former av anläggnings- och lokalhyror i kommunala och icke kommunala lokaler i Vaggeryds kommun. Stödet innebär gratis lokal till föreningar som beviljas bidrag för integrationsarbete. Kultur- och fritidsnämnden står för lokalkostnaden.
 2. Utrustning som behövs för verksamhetens genomförande. Kultur- och fritidsnämnden avgör från fall till fall utrustningsbidragets storlek.

Riktlinjer för att beviljas bidrag till integrationsarbete

 1. Föreningens styrelse ska fatta beslut att starta ett särskilt integrationsarbete/projekt inom ramen för föreningens ordinarie verksamhet.
 2. Av ansökan ska framgå syftet med projektet.
 3. Projektets tid och verksamhetens omfattning ska framgå av ansökan.
 4. Projektet kan bestå av flera delprojekt.
 5. Ingen särskild åldersgräns gäller. Projektet kan alltså omfatta alla åldrar.
 6. En ekonomisk kalkyl som även beskriver hur projektet är tänkt att finansieras ska ingå i ansökan.
 7. Kommunalt aktivitetsbidrag kan erhållas enligt gällande regler.
 8. Ansökan om bidrag ska lämnas innan verksamheten startas.
 9. Efter projektets slut ska en slutrapport lämnas som redovisar det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet.
 10. Bidraget betalas ut så snart projektet har avslutats eller när kostnaderna för lokalhyra kan styrkas med t.ex. vis faktura.
 11. Föreningarna kan söka bidrag hos olika bidragsgivare till ett och samma projekt.
 12. Kultur- och fritidsnämnden godkänner om projektet beviljas ett bidrag.

Vilka föreningar kan erhålla kommunalt bidrag?

Alla ideella föreningar och studieförbund som är verksamma i kommunen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-02-07

Sidansvarig:

Beata Vilkhed

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision