Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Unga fotbollsspelare

Kommunalt aktivitetsstöd till föreningar

Föreningar som har verksamhet för barn och unga i åldern 7-20 år kan ansöka om kommunalt aktivitetsstöd. Bidraget är på 40 kr per sammankomst.

Vem kan få bidraget?

Bidrag utbetalas till ideella föreningar som bedriver ungdomsverksamhet samt till funktionsrättsföreningar i Vaggeryds kommun. Med bidragsberättigade aktiviteter menas en sammankomst.

En sammankomst innebär minst fem deltagare i åldern 7 – 20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare, som varar i minst en timma (60 minuter). Är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelsen, sektion,  medlemsmöte eller motsvarande och genomförs av föreningen. Bidrag utbetalas inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

Regler för kommunalt aktivitetsstöd

Bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp, oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid ett av dessa tillfällen. En grupp får inte, från redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag.

Bidrag utbetalas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utbetalas inte till studiecirkel­sammankomster, vilka får bidrag i annan ordning.

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledaren ska vara närvarande under sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timma. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.

Ansökan lämnas in 25 februari och 25 augusti

  • En redovisning över antalet genomförda sammankomster på särskild ansökningsblankett.
  • Höstterminens sammankomster från 1 juli till årsskiftet redovisas i februari.
  • I augusti redovisas alla sammankomster för vårterminen, från 1 januari till sista juni.

Allmänt om kommunalt aktivitetsstöd

Bidraget är för närvarande 40 kr per sammankomst.

En kopia av ansökningsblanketten ska sparas av föreningen tillsammans med närvarokorten under minst fyra år. Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster överförda från ett eller flera närvarokort. Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod, senaste halvåret.

Från föregående redovisningsperiod får medtagas sammankomster som genomförts de sista 45 dagarna av denna period och som inte redovisats tidigare.

När det gäller det statliga aktivitetsstödet gäller andra bidragsregler och åldersgränser.

Den av styrelsen utsedda firmatecknaren, oftast ordförande eller kassör, bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en förening avstängs från bidrag.

Bidraget betalas ut till föreningens plusgiro/bankgiro. Tidpunkten för utbetalningen avgörs av kultur- och fritidsförvaltningen.

Stickprov på ansökningar förekommer.  

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-08-12

Sidansvarig:

Beata Vilkhed

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision