Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Söka föreningsbidrag i Vaggeryds kommun

Dessa principer avser de ansökningar om bidrag som föreningar kan göra utöver ordinarie föreningsbidrag från Vaggeryds kommun. Ordinarie föreningsbidrag innefattar verksamhetsbidrag, medlemsbidrag och utvecklingsbidrag.

Grunden för ansökan utöver ordinarie föreningsbidrag

En bärande idé och förutsättning för kultur- och fritidsnämnden är att stödja idéer och bidra till att underlätta för civilsamhället, avseende kultur och fritid i hela Vaggeryds kommun.

Det innebär att kultur- och fritidsnämnden ska ses som en av flera aktörer som kan stödja en förening eller annan idéburen ideell verksamhet. Kommunen har ett stort antal aktiva föreningar. Mot den bakgrunden är en ständig utmaning för kultur- och fritidsnämnden att göra prioriteringar av resurser och även avvägningar avseende i hur hög utsträckning det är motiverat att stödja en enskild förening, för att inte riskera att överskrida inriktningen att stödja.

Kultur- och fritidsnämnden har också att beakta principen om likställighet.

I de fall en förening inkommer med en ansökan som överstiger kultur- och fritidsnämndens budget stannar nämnden vid att ge ett utlåtande.

Ett utlåtande som kommer att lämnas vidare till budgetberedning/kommunstyrelsen enligt "Riktlinjer för Vaggeryds kommuns investeringsprocess och lokalplanering" som antogs av kommunfullmäktige 2020-08-31 och Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning ex. vis. rubrik 3.5.4.

Parametrar som beaktas vid respektive ansökan

  • I vilken utsträckning ansökan går i linje med Vaggeryds kommuns och kultur- och fritidsnämndens övergripande mål om att utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen,
  • Att medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande
  • Att kommunen ska skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur-, fritids och friluftsaktiviteter för alla.
  • Vilken roll den aktuella föreningens åtgärd har för det lokala samhället.

När det gäller i hur hög utsträckning en ansökan ska stödjas görs en individuell bedömning av varje ansökan baserat på nämndens målsättningar samt de bärande idéerna för bidragsgivning. Beroende på ansökans art kan andra potentiella bidragsgivare ange riktning för kommunens bidragsgivning. I vissa fall behöver till exempel kommunen bidra med minst 30% av kostnaden för att föreningen ska kunna söka medel från Boverket.

Att en ansökan ska kunna hanteras krävs följande

  • Justerat styrelseprotokoll där det framgår att föreningen beslutat om aktuell ansökan
  • Kalkyl från föreningen där det framgår hur finansiering fördelas mellan egeninsats, andra finansiärer, samt vilket belopp ansökan till Vaggeryds kommun avser
  • Resultaträkning för senaste kalenderår samt en bedömning av ekonomisk status innevarande år
  • Balansräkning för senaste kalenderår.

Läs mer om vad en skriftlig ansökan bör innehålla under informationen om utvecklingsbidrag. Öppnas i nytt fönster.

Har alla frågor besvarats i ansökan kan du skicka in den med vanlig post eller digitalt till kulturfritid@vaggeryd.se.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed