Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bild

Bildtext

Så söker du det årliga föreningsbidraget

Föreningar och organisationer kan söka ekonomiskt stöd och föreningsbidrag från Vaggeryds kommun. Här beskriver vi vilka bidrag som kan sökas, hur en ansökan går till och vad man ska tänka på.

Vilka bidrag kan min förening söka?

Verksamhets- och medlemsbidrag
Ansöks 1 gr per år.
För år 2022 är sista ansökningsdatum 30 september.

Utvecklingsbidrag
Kan sökas året runt och även i samband med verksamhet- och medlemsbidraget.

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd
Ansöks 2 gr per år, 25 februari och 25 augusti.

Ledarutbildningsbidrag
Kan sökas året runt.

Hur sker en ansökan till?

Vi rekommenderar att en ansökan sker via kommunens e-tjänster Mina sidor – självservice och blanketter via kommunens webbplats Mina sidor (vaggeryd.se) Länk till annan webbplats.. Tjänsten kräver bank-id inloggning.

Rekommendationen är för att säkra alla inkomna ansökningar och att allt kommer in en väg med ett kvitto till den som skickat in ansökan. Men vi är välmedvetna om att behoven är olika och därför finns det alternativa möjligheter utöver e-tjänsten på Mina sidor.

Alternativa möjligheter vid val av att inte använda e-tjänst
Vid val av att inte använda e-tjänsten finns det möjlighet att fylla i en pdf blankett. Blanketterna finns att hitta jämsides med ansökan för respektive e-tjänst.

Varje e-tjänst är överförd till en pdf blankett som går att ladda ner och fyllas i manuellt i datorn, skrivas ut och lämnas in till kommunen i pappersform.

Kultur- och fritidsförvaltningen hjälper gärna till vid behov med utskrift av blanketter eller skicka blanketter i pdf form via epost. Det går även att boka tid för kopiering av handlingar i samband med en ansökan.

Ansök via kommunens e-tjänst Mina sidor – självservice och blanketter

Ansök årets föreningsbidrag via kommunens e-tjänster Mina sidor – självservice och blanketter via kommunens webbplats Mina sidor (vaggeryd.se) Länk till annan webbplats.

Gå in på e-tjänsten Kultur och fritid, föreningar
Klicka på Föreningsliv
Klicka på Ansökan om Föreningsbidrag 2022
Använd bank-id för att logga in

Vilken e-tjänst eller blankett ska användas till vilket bidrag?

E-tjänsten Ansökan om Föreningsbidrag 2022 gäller för verksamhetsbidrag, medlemsbidrag och utvecklingsbidrag. Alla uppgifter fylls i samtidigt.

E-tjänsten Ansökan kommunalt lokalt aktivitetsstöd, senast den 25 augusti och 25 februari gäller för det kommunala lokala aktivitetsstödet.

E-tjänsten Ansökan om ledarutbildningsbidrag gäller för det kommunala ledarutbildningsbidrag.

E-tjänsten Ansökan Föreningsbidrag 2022 består av sex steg

Steg 1 - Allmänna uppgifter om föreningen
Obligatoriska uppgifter, saknas någon uppgift kommer ansökan att pausas tills komplettering lämnas in. Här anges även om föreningen bedriver verksamhet i egen anläggning, kommunal anläggning eller hyrd lokal.

Steg 2 - Statistik och verksamhet
Obligatoriska uppgifter om föreningen vill ha bidrag för sina medlemmar, saknas uppgifter om antal medlemmar eller uppgifter som styrker medlemsantalet enligt reglerna för medlemsbidraget kommer det inte att betalas ut något bidrag för antalet medlemmar. Religiösa samfund kan inte söka bidrag för antal medlemmar.

Steg 3 - Lokal- och övriga kostnader
Obligatoriska uppgifter om föreningen söker stöd för lokalhyra som hyrs genom annan aktör än kommunen.

Steg 4 - Utvecklingsbidrag
Anges om föreningen planerar projekt, förändring, evenemang och fylls i om föreningen planerar kommande år eller i närtid.

Steg 5 - Bilagor till föreningsbidragsansökan
Till ansökan ska det bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Bilagor behöver inte skickas in digitalt, utan kan skickas i efterhand via e-post eller lämnas in i pappersform. Men vi ser gärna att allt skickas in samtidigt.

Bilagorna är obligatoriska för att en ansökan ska gå igenom.

Steg 6 - Skicka in
Här bekräftas att ansökan skickas in, ett kvitto skickas till föreningen om en e-postadress har angivits i början av ansökan under Steg 1 Allmänna uppgifter om föreningen.

Ansökan via epost eller pappersform

Ansökan via e-post
En ansökan som sker via e-post ser vi helst att den görs via kultur- och fritidsnämndens officiella e-postadress kulturfritid@vaggeryd.se.

Att skicka in ansökan via den offieciella e-postadressen säkerställer att ansökan kan hanteras av behörig tjänsteman på förvaltningen oavsett vem som är i tjänst.

Vid ansökan via e-post ska blanketten Ansökan om Föreningsbidrag 2022 användas.

Ansökan i pappersform
Vid ansökan via brevpost eller vid inlämning av ansökan i pappersform via kommunens reception ska blanketten Ansökan om Föreningsbidrag 2022 användas med bifogade bilagor.

Kompletta ansökningar med bilagor handläggs först för att säkra en utbetalning av bidraget kort efter sista ansökningsdagen den 30 september. Övriga ansökningar hanteras i efterhand.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed