Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hand som ritar på ett hus

Särskilt bidrag

Alla föreningar har möjlighet att ansöka om ett så kallat särskilt bidrag. Detta är ett bidrag till olika åtgärder som föreningen planerar för att i första hand kunna utveckla verksamheten.

Vad är ett särskilt bidrag?

Ett särskilt bidrag är ett stöd till olika åtgärder som en förening avser att genomföra för att kunna direkt eller indirekt utveckla och bedriva sin verksamhet.

Projektet/åtgärden ska vara av engångskaraktär och inte vara årligen återkommande. Bidrag till energi åtgärder kan sökas inom ramen för det särskilda bidraget.

Förutsättningar för bidrag

En förutsättning för kommunalt bidrag är att åtgärden inte påbörjats innan Kultur- och fritidsnämnden fattat beslut i ärendet.

För att inte behöva vänta ett helt år kan föreningen ansöka till kultur- och fritidsnämnden om att påbörja projekt eller göra en investering innan beslut tas i nämnden under december månad, alla ansökningshandlingar ska vara kompletta.

Vidare ska åtgärden vara av verksamhetsinriktad karaktär och vara av väsentlig betydelse för att verksamhet skall kunna bedrivas.
Åtgärder som avser ungdomsverksamhet prioriteras.

Vem kan få bidrag?

Bidraget kan lämnas till de föreningar som är allmännyttiga, utan vinstsyfte och finns registrerade som bidragsberättigad förening i Vaggeryds kommun.
För att bli registrerad behöver föreningen ansökan om startbidrag hos kultur- och fritidsnämnden.

Vad kan man få bidrag till?

Åtgärden kan avse allt från materialinköp till mindre byggnadsprojekt. Inga bidrag ges till inventarierinköp. Projekt av större omfattning måste planeras in i den kommunala budgeten och behandlas efter andra rutiner.

Bidraget ges bl.a. till hjärtstartare, vilket innebär bidrag 50 % av inköpspriset.

Bidragsansökan

Antalet ansökningar är som regel fler än de som kan få bidrag. Därför krävs ansökningshandlingar som tydligt redogör för de planerade åtgärderna och som gör det möjligt att prioritera de mest angelägna ansökningarna.

Ansökningshandlingar

  1. Själva ansökan som redogör för de planerade åtgärderna och motivet/syftet till åtgärden.
  2. Kostnadskalkyl och hur åtgärden ska finansieras.
  3. Tidsplan för projektets genomförande.
  4. Intyg om att projektet inte har påbörjats eller kommer att startas innan nämnden fattat sitt beslut.

Beslut i december

Kultur- och fritidsnämnden fördelar de medel som är tillgängliga under ett budgetår vid ett tillfälle, normalt före december månadsutgång.
Alla ansökningar som kommit in till och med oktober månad behandlas vid detta tillfälle. Bidrag till ett projekt som påbörjats eller genomförts lämnas endast om sökanden haft synnerliga skäl för detta.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidraget kan ske så snart projektet har genomförts och kostnaderna kan styrkas. Projekt ska vara genomfört under den tid som anges i beslutet.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed