Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hand som ritar på ett hus

Utvecklingsbidrag

En bärande idé och förutsättning för kultur- och fritidsnämnden är att stödja idéer och bidra till att underlätta för civilsamhället, avseende kultur och fritid i hela Vaggeryds kommun. Det innebär att Kultur- och fritidsnämnden ska ses som en av flera aktörer som kan stödja en förening eller annan idéburen ideell verksamhet.

Vad är ett utvecklingsbidrag?

Utvecklingsbidrag går till olika åtgärder som en förening avser att genomföra för att utveckla sin verksamhet.

Åtgärder som avser ungdomsverksamhet och åtgärder som innebär samverkan och där olika grupper möts över gränser prioriteras. Budgeten för utvecklingsbidrag har ett riktvärde om 25% av Kultur- och fritidsnämndens totala budget för föreningsbidrag. Ansökan om utvecklingsbidrag sker löpande under året. Se mer information i bilaga Utvecklingsbidrag.

Förutsättningar för bidrag

En förutsättning för kommunalt bidrag är att åtgärden inte påbörjats innan Kultur- och fritidsnämnden fattat beslut i ärendet.

Vidare skall åtgärden vara av verksamhetsinriktad karaktär och vara av väsentlig betydelse för att verksamhet skall kunna bedrivas.

Åtgärder som avser ungdomsverksamhet och åtgärder som innebär samverkan och där olika grupper möts över gränser prioriteras.

Vem kan få bidrag?

Bidraget kan lämnas till de föreningar som är allmännyttiga, utan vinstsyfte och finns registrerade som bidragsberättigad förening i Vaggeryds kommun.

Vad kan man få bidrag till?

Bidrag ges till projekt som bidrar till utveckling av föreningen, en individuell prövning görs utifrån varje ansökan där nämnden utgår ifrån övergripande mål för Vaggeryds kommun och kultur- och fritidsnämndens delmål. Nämndens delmål kan variera år till år utifrån samhällets behov och utveckling.

Projekt av större omfattning måste planeras in i den kommunala budgeten och behandlas utifrån riktlinjer för bidragsansökningar.

Bidragsansökan

Antalet ansökningar är som regel fler än de som kan få bidrag och kommer att hanteras löpande från årets början utifrån den satta budgeten för utvecklingsbidraget.

Beslut och utbetalning av bidrag

Beslut sker löpande under året. Bidrag till ett projekt som påbörjats eller genomförts lämnas endast om sökanden haft synnerliga skäl för detta.

Utbetalning av bidraget kan ske så snart projektet har genomförts och kostnaderna kan styrkas.
Projekt skall vara genomfört under den tid som anges i beslutet, som regel inom ett år.

Hur görs en ansökan?

  1. Själva ansökan kan göras per epost kulturfritid@vaggeryd.se med text som redogör för de planerade åtgärderna och motivet/syftet till åtgärden.
  2. Kostnadskalkyl och hur åtgärden ska finansieras. Redovisa även andra externa bidrag.
  3. Tidsplan för projektets genomförande.
  4. Eventuella samarbetspartners.
  5. Intyg om att projektet inte har påbörjats eller kommer att startas innan nämnden fattat sitt beslut.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed