Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2021-05-11 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Byggnadsvårdspriset, miljövårdspriset och kulturpriset.

Pristagare kommunfullmäktiges avslutning 2019

Nominera dina kandidater till årets priser

Nu har du chansen att nominera en eller flera personer till årets priser; byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljöpriset, Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse och idrottsliga prestationer.

Den eller de du nominerar till respektive pris måste vara bosatta eller ha någon anknytning till kommunen. Skicka in din nominering via formuläret nedan, senast den 30 september. Prisutdelningen sker i samband med kommunfullmäktiges i december.

Det sker så mycket runt om i hela vår kommun under hela året. Det är roligt och viktigt att en gång om året stanna upp och lyfta fram några av alla dem som gör skillnad. Med utmärkelserna och priserna vill vi symboliskt uppmärksamma det viktiga arbetet, säger Sverker Bernhardsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Nu vill vi uppmuntra så många som möjligt att nominera. Det är alltid intressant att ta del av nomineringarna. Och i år vill vi gärna se ett nomineringsrekord, säger Peter Sjöberg, ordförande i miljö- och byggnämnden

Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset delas ut till fastighetsägare som genomfört en ny-, om- eller tillbyggnad och tilldelas:

  • en ombyggnad, där det kulturhistoriska värdet har tagits tillvara
  • en kontinuerligt väl och varsamt underhållen byggnad
  • en ny, väl anpassad byggnad i kulturhistorisk miljö
  • en enskild byggnad eller bebyggelsegrupp

Byggnaden kan vara bostad, industri- eller affärsfastighet men ska användas i vardagligt bruk. Fastighetsägare har möjlighet att ansöka om utmärkelse. Likaså kan allmänheten föreslå lämpligt objekt.

Kulturpriset

Priset delas ut till en person som, på ett framstående sätt, själv skapat inom områdena musik, konst, teater, litteratur, hantverk, bildningsverksamhet eller hembygdsforskning.

Miljövårdspriset

Miljövårdspris kan tilldelas företag i kommunen, enskilda personer, organisationer,
föreningar eller sammanslutningar såsom skolklasser som utmärkt sig, på ett ur miljösynpunkt, förtjänstfullt sätt. Pris kan också delas ut för att stimulera till insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården.

Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse

Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse syftar till att utveckla och förbättra jämställdheten i kommunen där kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Utmärkelsen är till att uppmärksamma och lyfta personer, föreningar, organisationer, studieförbund, skolor och företag som jobbar för ett jämställt samhälle.

Idrottsliga prestationer

Personer boende i kommunen eller tillhörande förening, ansluten till Riksidrottsförbundet och där föreningen har sitt säte i kommunen kan komma ifråga för utmärkelsen.

För att utmärkelsen ska erhållas ska den idrottsmässiga prestationen vara SM-guld eller högre som VM-, EM- och OS guld.

Mästerskapet ska vara sanktionerat av Riksidrottsförbundet. Det egna förbundets regler för junior, senior och veteranklasser tillämpas.

Nämnden har möjlighet att ge utmärkelsen för andra idrottsmässiga prestationer utöver mästerskap sanktionerade av Riksidrottsförbundet om nämnden finner den idrottsmässiga prestationen värd att uppmärksammas.

Utmärkelsen gäller junior, senior eller veteranmästerskap.

Utmärkelsen kan tilldelas en och samma person högst en gång per
åldersklass, junior, senior och veteran.

Nomineringsformulär

Senast måndagen 30 september vill vi ha din nominering.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Skriv in dina kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Jag nominerar till:  * (obligatorisk)
Jag nominerar till:


Skriv in namnet på personen du nominerar samt motivering

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed