Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-06-28 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-06-28

Lekplats

Utveckling av allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser

Kommunstyrelsen fastställde utvecklingsplanen för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser som vid sammanträdet den 11 januari 2017.

I Vaggeryds kommun finns idag ett tjugotal allmänna kommunala lekplatser som förvaltas av tekniska kontoret. Många av dessa har funnits i många år och har en traditionell och likartad utformning.

I samband med att samhällena och bostadsområdena utvecklas har behovet av en generell översyn över lekplatsernas placering, utformning och förvaltning ökat. 2015-09-28 antog Kommunfullmäktige en ny policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser.

Med utgångspunkt från policyn har denna utvecklingsplan för de allmänna kommunala lekplatserna tagits fram. Planen grundar sig förutom diskussioner i tekniska utskottet på studiebesök i andra kommuner, inläsning av andra kommuners lekplatsprogram och inventering av kommunens befintliga lekplatser. Utvecklingsplanen beskriver övergripande hur de allmänna kommunala lekplatserna ska placeras, utformas och utvecklas på längre sikt (omkring 10 år).

Den övergripande målsättningen för Vaggeryds kommuns allmänna kommunala lekplatser är att:

De ska vara en mötesplats för barn i alla åldrar och med olika förutsättningar, där lek kan stimulera dem i deras fysiska (motoriskt och hälsomässigt) och psykiska (personligt och i samspel med andra barn och vuxna) utveckling.

Aktivitetsplatser

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för aktivitetsplatser i Vaggeryds kommun. Inriktningen för dessa platser är att stimulera alla åldrar till fri fysisk och kreativ aktivitet. Aktivitetsplatserna ska vara en plats för möten mellan människor, en plats för vila och rörelse. Utformningen ska utgå från ett genussmart förhållningssätt. Platserna ska skapa tillgänglighet (integration, WiFi, HotSpot).

Ny lekplats i Klevshult

Den första åtgärden enligt planen blir en helt ny lekplats i Klevshult. Den kommer att anläggas vid Hagshultsvägen och blir då mer tillgänglig för hela orten än den nuvarande lekplatsen. Arbetet med den nya lekplatsen kommer börja under våren. Den befintliga lekplatsen i Klevshult kommer att avvecklas när den nya är klar.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-06-28

Sidansvarig:

Alija Bucuk