Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-01-03 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Svenska flaggan.

Högtidstal Nationaldagen 2019

Historia tar oss in i nutid och framtid med högtidstalare Annika Andersson i Byarum, Hanna Hallgren i Skillingaryd och talare för uppmärksammande av nyblivna svenska medborgare Mousa Mousa.

Annika Andersson

Eländes, elände, elände

Ja så är det säkert många som tycker om världen, Sverige och om vår kommun, och jag håller med, för det rapporteras dagligen om krig, svält, övergrepp, klimatförändringar, nedskärningar etc. etc.

men,

för att överleva i allt detta eländes elände, måste vi göra oss påminda om det som också är bra och som fungerar någorlunda bra för alla. Dit hör Sveriges Demokrati. Därför väljer jag i mitt tal idag den 6 juni, Sveriges nationaldag, att ge en hyllning till Sveriges Demokrati, mångfald och variationsrikedom, så;

Sverige, kära moder Svea

Du är ett land i ständig förändring. Från norr till söder från väst till öst.

Så har det varit sedan urminnes tider och så kommer det att vara även i framtiden.

Vi har mycket att vara tacksamma för, vi som bor och verkar i det Sverige som är idag.

Demokrati med allmän rösträtt, fri skolgång, jämställdhetsarbete, en bred föreningskultur, fri tillgång till bibliotek, rent vatten, ja listan kan göras lång, men vad viktigast är: Vi har fred i vårt land som möjliggör allt detta som vi oftast tar för givet.

Visst finns det brister i det välordnade systemet med en rad orättvisor på många plan, men oavsett vilken ekonomisk situation vi har som svenska medborgare, så behöver vi inte svälta, vi har rätt till tak över huvudet, sjukvård och utbildning.

Våra barn har idag fantastiska möjligheter att kunna genomföra sina framtidsdrömmar om vi vuxna tar vårt ansvar och stöttar.

___________________________________________________________

Vi har i vår tid bevittnat katastrofer av olika slag både i Sverige och i världen. Naturkatastrofer, krig terrorism, m.m. men tack och lov så finns det fortfarande människor som vill gott och orkar föra en kamp mot allt det som hotar och finns närvarande runt omkring oss.

Vuxna som barn behöver verkliga förebilder som ger hopp om framtiden.

Denis Mukwege och Nadia Murad som fick Nobels fredspris 2018:” För sina insatser mot användandet av sexuellt våld som vapen, i krig och väpnad konflikt”, de är just sådana förebilder, och Greta Thunberg som för en kamp om en hållbar miljö och som fått miljontals människor runt om i världen med sig. Vilka fantastiska människor som orkar kämpa för så viktiga saker, och det bästa är att det finns många fler som orkar hålla i och envist kämpa för din och min framtid. I vår kommun finns ett stort antal vardagshjältar i form av anhörigvårdare som envist kämpar för sina närståendes framtid, och till dom är jag full av beundran.

I år är det 100 år sedan riksdagen beslutade om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor, men det var först 1921 som det första valet hölls där även kvinnor hade rätt att delta i valet till andra kammaren.

Tack vare en outtröttlig kvinnorörelse där män och kvinnor som Signe Bergman, Carl Lindhagen, Kata Dalström, Fredrik Borg m.fl. som var drivande i frågan, fick till slut även kvinnor rösträtt i Sverige, och det är väl då som man kan säga att Sverige blev en parlamentarisk Demokrati.

”Ett samhälle bygger på en grupp människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer.”

Därför behöver vi alla ha tillgång till både fysiska och nätbaserade Mötesplatser i sann demokratisk anda, dit alla är välkomna att uttrycka åsikter och umgås, givetvis under ansvar genom att inte kränka eller förminska en medmänniska.

Öppenhet, samhörighet, tillit, acceptans, och framförallt medmänsklighet är bra byggstenar att låta ett demokratiskt samhälle vila och bygga vidare på. För;

”Människa är något man är, men medmänsklighet är något alla med en moralisk förmåga kan välja”.

____________________________________________________________________________

Vårt avlånga Sverige har varit och är med om en resa av mångfald på olika plan, ta t.ex. maten.

Nog har matkulturen exploderat och tillfört en extra gourmé-dimension på tallriken och i våra glas, och musiken, konsten och litteraturen vore väl andefattiga om inte andra kulturer varit inblandade.

Vårt språk, både det talade och skriftliga har förändrats genom Sveriges historia, tack vare influenser från andra kulturer och med den nya kommunikationstekniken.

Idag talas i Sverige c:a 200 språk. År 2016 var de 3 största språken: svenska, arabiska och finska.

____________________________________________________

Inflyttningen till Sverige började redan för 10 000 år sedan och människor kom från olika väderstreck, framförallt söder och öster ifrån.

Nunnorna som en tid från andra hälften av 1100talet bodde och verkade här i Byarum, satte förmodligen sin prägel på bygden och kulturen här, liksom Sophie Sager från Krängsberg som med sitt livsöde satt spår i vår kommuns och Sveriges historia.

Många kvinnor och män har genom århundraden kommit och gått till vår kommun, och alla har de satt avtryck i stort som smått för nästkommande generationer, så vi har mycket att tacka våra förfäder och förmödrar för, men vi har även möjlighet att ändra på det som inte varit så gynnsamt.

Vår gemensamma jord luft och vatten har tagit stryk av mångårig okunskap och bekvämlighet men idag vet vi bättre och kan förhoppningsvis lämna ett bättre arv efter oss.

Utveckling och förändring kan verka skrämmande ibland så vår Demokrati kräver omsorg för att fortleva och utvecklas.

Yttrandefrihet, Tryckfrihet, Religionsfrihet och Allemansrätt är fantastiska rättigheter i vårt land, men rättigheter kräver också ansvar och skyldigheter av var och en av oss. Att känna sig delaktig och medräknad som medborgare och kommuninnevånare är därmed viktigt för allas vår framtida trygghet och för bevarandet av demokratin.

Fullmäktige har satt delaktighet och trygghet som ett av fyra mål, så förhoppningsvis kavlas ärmarna upp i arbetet med att skrida från ord till handling.

Min uppmaning och önskan är att vi alla ska kunna känna oss inkluderade och se framtiden med en strimma ljust hopp, att låta Storängens blommor få blomma och att låta barnen få fortsätta leka. Så låt oss tillsammans göra vårt bästa för Vaggeryds kommun och Sverige, där vi är rädda om demokratin och att vi kan se att mångfald och variationsrikedom är en tillgång.

Slutligen några rader av Mikael Wiehe:

Det här är ditt land, det här är mitt land,

från Ales stenar till norra Lappland,

från Bohus klippor till Gotlands raukar

Landet det tillhör dig och mig.

Hanna Hallgren

Nationaldagen firas dels till minne av att Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523, då Sverige åter blev ett fritt rike och bröt sig ur Kalmarunionen, och dels till minne av 1809 års regeringsform som skrevs under den 6 juni 1809 och som faktiskt gällde ända fram till 1974, samma år som jag slutade grundskolan.

Låt oss starta denna historiska resa med befrielsekriget mot Danmark som pågick mellan åren 1521-1523. Kriget började på nyåret 1521 med att Gustav Vasa lockade Dalkarlarna till uppror och från år 1522 allierade sig också Lübeck med Sverige. Målet var ytterst att avsätta Kristian II, eller Kristian Tyrann som vi kallade honom, från den svenska tronen och göra Sverige till ett fritt rike, detta skedde också och danskarna drevs ut ur Sverige men Skåne, Blekinge och Halland med flera områden tillhörde fortfarande Danmark.

Gustav Eriksson Vasa valdes så till Svensk kung i Strängnäs den 6 juni 1523 och bara tio dagar senare erövrades Stockholm slott och Sverige blev åter ett fritt land men hade samtidigt dragit på sig stora ekonomiska skulder till alliansbrodern Lybeck.

Detta är den första anledningen till att vi firar vår Nationaldag just den 6 juni.

Gustav Eriksson Vasa regerade Sverige i totalt 39 år och avled den 29 september 1560, vid 64-års ålder, och därefter regerades Sverige av hans söner under många år. Det var under denna tid som fröet till det moderna Sverige tog form och kungamakten och staten byggdes stark. I drygt 130 år, från 1523 till 1654, härskade Gustav Vasas ätt över Sverige och under den här tiden förvandlades Sverige från ett litet och splittrat land, till en stormakt.

Vi var en katolsk stat i början för att sedan via Gustav II Adolf och trettioåriga kriget mellan 1618-1648 bli protestantisk stat. Den svenska stormaktstiden varade i drygt 107 år, mellan åren 1611-1718, och var en mycket dramatisk period i vårt lands historia.

Här finner vi regenter som Erik XIV, Johan III, Karl IX och Sigismund, Gustav II Adolf och Kristina, här slutar VASA-ätten och in kommer den Pfalziska ätten med Karl X, Karl XI och Karl XII men allt detta tar ett abrupt slut vid Fredrikshalds fästning i Norge 1718 då en kula i tinningen ändar Karl XII liv vid pass 36 års ålder och hans 6 år yngre syster Ulrika Eleonora blir därefter ny drottning i Sverige.

Sveriges tid som nordeuropeisk stormakt är över.

Nu söker den svenska regeringen fred med sina fiender då landets ekonomiska och befolkningsmässiga resurser var i det närmaste uttömda efter årtionden av krig, elände och andra olyckor som drabbade landet.

Nu startar istället Frihetstiden som är en epok i Sveriges historia som varar mellan 1718-1772 och anledningen till att denna tid kallas frihetstiden är att det kungliga enväldet upphävdes genom en lag 1719 och det är nu som kungar och drottningar sakta men säkert förlorar makten till riksdagen och regeringen.

Kungadömet behölls visserligen, men regenten hade nästan inte någon makt alls och kungarna Fredrik I och Adolf Fredrik var i princip bortkopplade från den verkliga makten.

Ett nytt Sverige är på allvar på väg att födas!

Frihetstiden följs av den gustavianska tiden och då gör plötsligt kungamakten comeback igen med kung Gustav III.

Gustav III gör en oblodig statkupp 1772 och gör sig själv till envåldshärskare, vilket blir slutet på Frihetstiden vilket i sin tur leder till att Gustav III skaffar sig många och mäktiga fiender bland annat inom adeln. Detta leder till att kungen mördas den 16 mars 1792, då kapten Jacob Johan Anckarström skjuter konungen under en maskerad på operahuset i Stockholm.

Elden är lös, skrek de sammansvurna, men detta trick misslyckades och förövarna kunde gripas.

Gustav IV Adolf tog över efter sin far och under hans regeringstid åren 1792-1809 kom det politiska systemet som fadern hade skapat att orsaka stora problem. Den inledningsvis endast 14-årige kungen saknade helt den politiska förmågan att ensam lotsa landet genom Napoleonkrigen och faderns envälde lade dessutom stora hinder i vägen för en nationell samling i Sverige.

Gustav IV Adolf avsattes 1809 efter stora misslyckanden i kriget mot Ryssland, och hans barnlöse farbror Karl XIII som regerade under åren 1809-1818, rådde inte bot på landets problem för i den för Sverige förödande freden i Fredrikshamn 1809 efter Rysslandskriget gick hela Finland jämte Åland och en del av Västerbotten förlorat till Ryssland.

Sverige förlorade hela sin östra rikshalva som varit en del av Sverige allt sedan 1200-talet, och nu var goda råd dyra för så nära en total kollaps hade konungariket Sverige aldrig varit varken förr eller senare.

Det som numera är vårt östra grannland Finland blev efter freden i Fredrikshamn 1809 under dryga 100 år ett ryskt storfurstendöme men till slut bland annat efter ett inbördeskrig blev Finland ett eget land, en egen republik, år 1917, vilket betyder att våra kära grannar i öster firade 100-års jubileum förra året.

Det är nu i dessa tider av oro och kaos som 1809-års regeringsform tas fram samt slutligen skrivs under den 6 juni 1809 och är den andra stora anledningen till att vi idag firar vår Nationaldag.

Det är också nu som Napoleons general och marskalk Jean Baptiste Bernadotte och hans släkt kommer in i bilden och in i Sverige. Han kröns till Sveriges kung den 11 maj 1818 i Stockholm och regerar Sverige i drygt 26 år som kung Karl XIV Johan tillsammans med sin drottning Desideria.

Nu får Sverige äntligen fred och lite lugn och ro och vi kan bygga upp ett Sverige som på sätt och vis är det Sverige som vi ser idag, men det finns ett stort undantag, nämligen unionen med Norge.

Svensk-Norska unionen eller formellt Förenade Konungarikena Sverige och Norge var en statsrättslig förening mellan kungarikena Sverige och Norge under perioden 1814–1905, en union som uppstod ur Kielfreden den 14 januari 1814 då vi med stor hjälp av Storbritannien tvingade Danmark att avstå Norge till oss. Men vårt kära grannland Norge fick åter bli ett eget kungarike och demokrati år 1905 vid unionsupplösningen.

Kielfreden 1814 var för övrigt ett resultat av det stora och hemska slaget vid Leipzig 1813 då Napoleons arméer åter krossades och där över en miljon soldater deltog med stora förluster i människoliv, det dittills största militära slaget i historien.

Med familjen Bernadotte får vi i Sverige lära oss nya kunganamn som Karl XIV Johan, Oscar I, Karl XV, Oscar II, Gustav V, Gustav VI Adolf och Carl XVI Gustaf vår nuvarande kung.

Vi är nu framme vid 1900-talet, som är mitt sekel då jag är född 1958.

I början av 1900-talet fortsatte människor att flytta från landsbygden till städerna och bönderna blev färre och antalet arbetare blev fler, Bondesverige blev Industrisverige.

Fler människor ville också få rätt att rösta i valen och år 1907 fick alla män över 24 år rösträtt men först år 1919, 12 år senare, beslutade riksdagen om rösträtt för både män och kvinnor.

I slutet på 1800-talet och början av 1900-talet skapade arbetare tillsammans stora fackliga organisationer och dessa organisationer ville förbättra arbetarnas villkor och höja arbetarnas löner och ibland lyckades de med detta.

Året 1909 var det storstrejk, då 300 000 arbetare strejkade och detta var en viktig händelse för utvecklingen av vår arbetsrätt och demokrati.

Vi lyckades med nöd och näppe att klara oss under första världskriget för vid krigets början år 1914 skrev de nordiska länderna under ett avtal om att vara neutrala och inte ta ställning i kriget.

Sedan måste man dock nämna ett sorgligt kapitel i Sveriges och Europas historia då vi i Sverige år 1922 bildade världens första rasbiologiska institut som i Europa senare kom att innebära att miljontals människor som ansågs vara mindre värda blev dödade.

År 1931 kom den ekonomiska depressionen till Sverige, en depression som startade med en kris på börsen i New York i USA år 1929 och sedan spred sig sedan över världen.

Krisen ledde till arbetslöshet, strejker och demonstrationer men under denna tid fick Sverige faktiskt en bättre arbetslöshetsförsäkring och rätt till semester och pensionärerna fick bättre pensioner.

I mitten och slutet av 1930-talet blev dock livet bättre för framför allt kvinnor med barn och en arbetsgivare fick inte längre avskeda gravida kvinnor.

Vi klarade oss också undan Andra världskrigets fasor och kunde på så sätt hjälpa människor i nöd såväl under som efter kriget.

Vi i Sverige har alltid varit bra på att hjälpa våra medmänniskor i nöd och det måste vi fortsätta att vara för det kan vara vår tur nästa gång att behöva hjälp.

Under 1960-talet fick Sverige bra ekonomi vi fick barnomsorg, sjukvård och vården för de äldre byggdes ut, anställda fick rätt till fyra veckors semester och Sverige blev ett modernt land och ett föredöme i världen och kunde ge oss medborgare ett mycket bra liv.

Det fanns en trygghet och möjligheter att få mat, bostad och arbete och denna trygghet brukar kallas den svenska välfärden och denna trygghet måste vi kämpa för att få behålla och utöka.

År 1974 kom en ny grundlag som bestämde att all offentlig makt ska komma från folket, kungen var visserligen fortfarande landets högsta chef, statschef, men allt politiskt arbete skulle göras av regeringen och riksdagen.

Carl XVI Gustaf blev den förste svenske kungen efter den nya lagen och år 1980 ändrades också lagen så att en kvinna kunde ta över tronen vilket betyder att prinsessan Victoria blev tronföljare istället för hennes yngre bror prins Carl Philip.

Här väljer jag att avsluta mitt tal till Er denna Nationaldag 2018 med att sammanfatta enligt följande:

Sverige har varit ett land i krig med jämna mellanrum från 1000-talet via Kalmarunionen, Svea rikes bildande 1523 och fram till 1809 då de senaste striderna på svenska mark stod mellan svenskar och ryssar.

I historieböckerna kallas detta för Finska kriget och ägde rum åren 1808-1809 där platser som Ratan och Sävar i Västerbotten blev krigsskådeplatser, med många döda, såväl svenskar som ryssar.

Vi är som folk har lidit, vi har försakat, vi har sörjt våra nära och kära som dött i krig, svält och andra umbäranden såväl här i vårt fosterland som ute i främmande länder men under senaste dryga 209 åren har vi fått vara förskonade från krig, låt det få förbli så men glöm heller aldrig bort att människor i andra länder lider just nu som vi led då.

Dessa människor behöver en utsträckt hand från oss i det starka, rika och välmående Sverige, låt oss aldrig förneka dem denna hjälpande hand, i såväl i ord som i handling!

De är våra systrar och bröder i främmande land!

Mousa Mousa

Hi Everybody my name is Mousa.

Så lät jag för 9 år sen, men nu jag kan svenska så behöver inte prata engelska.

Mitt namn är som sagt Mousa. Mousa, kommer från Somalia, är snart 24 år gammal (15/7).

Har bott i Sverige sen första november 2010, kommit till Vaggeryd 23 november som första ensamkommnde barn.

Då fick jag meddelande från Vaggeryds kommun som säger såhär (Mousa Mousa välkommen till Vaggeryds kommun, du är vår första ensamkommnde, vi vet inte vad ska vi göra med dig men vi ska göra vårt bästa för att du ska trivas här, vi ska kontakta Jönköpings kommun för att få lite hjälp hur man kan hjälpa en ensamkommnde, Jönköping har jobbat med detta längre än oss och de har erfarenhet).

De gjorde dom och dom gjorde deras bästa i 5 år och under dem 5 åren fick jag stöd, kontakt och sjukvård.

När jag kom till Vaggeryd så fick jag inte börja skolan direkt utan jag fick vänta tills jullovet var slut. Jag fick börja skolan i januari 2011 och det var tråkigt för mig mellan november och januari, jag hade inget att göra och kände ingen. Men jag fick börja gymma och gå upp några kilo för jag vägde 47 när jag kom till Sverige. Tack och lov väger jag 65 nu. Lite bättre i alla fall. Så började jag skolan, 9:an på Hjortsjöskolan. Kan ingen Svenska alls, och grabbarna var 15 år och jag var också 15 och de kunde inte så bra engelska eller vågade inte. Så fick jag en mentor som inte kunde engelska heller och jag kunde inte svenska. Hur går det till? Så kom den första helgen och han sa till mig: Trevlig helg! What Helg???? What You mean?? Han sa what,: Saturday, Sunday together: HELG! Aha Weekend. YES!! Du lärde Dig weekend jag lärde mig helg.

Ja, det började ju bra, Så fortsatte vi så. Han fortsatte prata svenska och jag fortsatte prata engelska med honom. Det gick sisådär ibland men, den här känslan jag alltid var nöjd med honom. Han ville hjälpa mig. Man kände att han försökte och han ville mitt bästa även om vi inte förstod varandra så mycket. Men han ville mitt bästa, jag var nöjd.

Så gick jag ut 9an med 4 betyg godkända – engelska matte hemkunskap och idrott. Jag vet faktiskt inte hur jag fick godkänt på hemkunskapen, Jag kunde inte laga mat!! Men, det verkar som läraren var just mot mig – jag kunde ju koka lite soppa och sådana grejer.

Kom nu till gymnasiet – jag var inte tillräckligt godkänd med betyg för att komma in i ett program i gymnasiet. Jag fick gå EM för att samla ihop tillräckligt med betyg. Första året gick bra – jag fick ihop 7 ämnen och jag fick behörighet för att komma in på ekonomiprogrammet – Handels och Administration. Jag var rätt nöjd. Jag kom in på gymnasiet och 4 år där. Fick jättebra stöd från kommunen och socialen. Jag hade ingen mamma, ingen pappa som försörjde mig men jag hade två änglar Björn o Pia, Jag kunde inte själv jobba eftersom jag var 15 år. Sen blev jag 16 och började jobba lite men samtidigt hade jag socialen bakom mig som ett stöd och hjälpta mig framåt.

Första sommaren fick jag jobba som skolpraktikant på Sommarkul. Där är det bästa! Varför? Barnen lär dig svenska på bästa sätt genom att leka. Kasta, sparka, kom, gå, Fia med knuff, hit och dit. Man lär sig som barn Det ska jag säga till Er barnen vet inte vad som är rätt och fel – inte tala svenska när man kommer från ett annat land. Jag pratade engelska eller svengelska med dom – Hur mår You? De förstår ju inte så mycket. Men framför allt de lärde mig jättemycket. Det var mina bästa lärare – Barnen.

Andra sommaren började jag jobba på Hjortsjöcamping som vaktmästare – jättekul jobb. Fick lära mig mycket, kratta, klippa gräs, fixa till kanterna på volleybollplanen. Jätteroligt. Ibland var det regnigt så vi målade bräder till staketet. Men det var kul och jag fortsatte lära mig svenska. Hela tiden.

Tredje sommaren – hemtjänst. Man lärde sig där också att äldre människor att de är nyfikna, på en kille från Afrika som kommer och jobbar och knackar på dörren: Hej Hemtjänst! (Miner) Ska jag ringa polisen eller?? Nej nej nej – visar mitt ID – jag kommer från hemtjänsten. Så ringer dom släkten: Du, jag har en kille här som … Jag sa till släkten att jag kom från hemtjänsten och, det gick bra. Det gick bra, de förstod och samtidigt så lärde jag mig mycket mer svenska. Medicindosa, hissa sängen, kökslådor o mycket annat.

Jag satt och pratade med dom under deras halvtimme tillsyn, vi körde lite lek eller vi spelade lite kort, eller satt vid balkongen och bara njöt av vädret när vi pratade lite. De hade många historier och jag var nyfiken – man får betalt, får lära sig historia om Sverige och bättra på sin svenska.

Fjärde sommaren, från hemtjänst till tekniska kontoret och deras parkunderhåll. Klippa gräs, vattna och tunga arbetsuppgifter, utejobb. Jag fick se stora delar av samhället och lära mig om de olika platserna – speciellt de fina platserna – de ser man ju inte ofta då man kanske behöver gå igenom skogen för att kunna se dem. Där fick jag lära mig att leva i naturen. Det var det bästa med jobbet.

Från 5:e året har jag jobbat med barn. Jag hade en korsbandsskada en period, jag hade inte tillräckligt kraft för att jobba så jag var sjukskriven en del av sommaren. Så fort jag var opererad så började jag syssla med handboll som terapi. Och det har jag fortsatt med. Och en dag kom en kille och sa till mig: Du Mussa jag blev slagen och vågar inte gå till skolan. Jag hade inget att göra med skolan, jag var bara handbolltränare på fritid. Han frågade om jag kunde följa med honom. Jag bad honom fråga sina föräldrar men de hade redan gått till arbetet, pappa kl 5 och mamma kl 6. Jaha, jag är arbetslös och sitter hemma. Vilken tid börjar Du skolan? Kl 8! Kom kvart i åtta så följer jag med Dig. Halvåtta var han utanför – heltrött går jag ut till honom och följer med honom till skolan och går in till rektorn – Karin Sparenholt. Kommer in till henne och säger: Du den här grabben blir slagen i skolan, vad är det här? Hon bara säger – kom följ med mig så löser vi det här. Hon hjälpte mig att lösa det med killen. Han mådde jättebra efter men när jag satt och klagade på systemet så frågade hon mig – Vad gör Du nuförtiden? Jag är arbetslös. Vill Du jobba här? Jag tittar på henne. Jag är här och klagar och du erbjuder mig jobb. Så jag tänker vad händer ??? Jag är arbetslös och jag vill gärna ha jobb. Så börjar jag jobba med barn på Hjortsjöskolan. Och, det var samma barn som jag hade i handbollen. Barn från olika nationer Somalia, Balkan, olika länder och några ”svenska barn”, självklart.

Jag var i klass 6, trivdes jättebra, fick mycket erfarenhet, mycket stöd från min chef och mina kollegor, självklart. Jag vet inte om några av dom är här men då ska ni veta att jag fick mycket stöd av er. Men det här stödet och den här möjligheten skulle jag aldrig kunnat få om inte Vaggeryds kommun och Sverige stött mig. Idag efter 9 år har jag körkort, egen bil, tack och lov, egen lägenhet, alla mina 8 syskon finns nu här inklusive de 5 som var i Somalia när jag kom till Sverige. Vi är fyra nu som har medborgarskap och övriga har uppehållstillstånd. Alla jobbar och trivs i Sverige i olika städer. Pappa har fått uppehållstillstånd, det är bara min mamma som saknas. Hoppas att hon kan komma snart.

Men, det jag försöker säga till er, Ni har ett fantastiskt bra, fint och underbart, land. Det är den enda sak jag aldrig kommer att glömma i mitt liv. Jag ville till England men jag hamnade i Sverige. Jag ångrar mig inte. För Sverige och Vaggeryds kommun är det bästa. Tack så jättemycket.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed