Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-10-09 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Vildmarksinspirerad lekplats växer fram

En vattennära mötesplats har vuxit fram bland träden vid Södra park. Här finns nu en linbana, sagolund, lekplats och olika motionsmöjligheter – allt i en känsla som andas natur och vildmark.

Strömfallet är ett av de områden som i harmoni med djur- och växtlivet får en naturvårdande upplyftning vilket ska öka attraktiviteten på platsen – för både växter, djur och människor.

Har du sett de gröna stolparna med vagnshjul som dykt upp på olika ställen i Vaggeryd och Skillingaryd? Skyltarna visar utvalda områden längs Lagan där intressanta och pedagogiska ekosystem lever och frodas.

Just nu pågår arbetet med att ge dessa områden en naturvårdande upplyftning, vilket ska skapa ett välbefinnande för människor, djur och natur och öka förutsättningar och värden för lokala och hållbara vattennära mötesplatser.

Fokus ligger nu på Strömfallet på Södra park i Vaggeryd. I området, som tidigare varit delvis igenvuxet, har det vuxit fram en äventyrslund bland träden, dit både barn och vuxna kan gå för att aktivera sig, uppleva naturen, eller lära sig mer om områdets ekosystem.

Se bilder från området Strömfallet:

Planterade örter och kryddor välkomnar in till området.

Planterade örter och kryddor välkomnar in till området.

Längre in på stigen finns bänk och redskap för motion.

Längre in på stigen finns bänk och redskap för motion.

Redskap för utomhusmotion även för vuxna.

Redskap för utomhusmotion även för vuxna.

Utomhusgym för barn.

Utomhusgym för barn.

Linbana.

Linbana.

Vad finns runt hörnet? På området Strömfallet har grönskande motionsstigar tagits fram.

Vad finns runt hörnet? På området Strömfallet har grönskande motionsstigar tagits fram.

I en glänta omgärdad av planteringar finns en sagoberättar-lund, redo för åhörare.

I en glänta omgärdad av planteringar finns en sagoberättar-lund, redo för åhörare.

Sätt dig på sagotronen och plocka fram en bok för högläsning.

Sätt dig på sagotronen och plocka fram en bok för högläsning.

Här finns också en mer klassisk lekpark.

Här finns också en mer klassisk lekpark.

Här finns också en mer klassisk lekpark.

Här finns också en mer klassisk lekpark.

... med en rutschkana

... med en rutschkana

Än så länge är Strömfallet fortfarande under utveckling.

Än så länge är Strömfallet fortfarande under utveckling.

Strömfallet lockar mer än människor.

Strömfallet lockar mer än människor.

Utformningen av Strömfallet har plockats fram med hjälp av landskapsarkitekter och tjänstemän på kommunen som har anammat platsens flora och fauna.

– Strömfallet är ingen traditionell lekplats. Sagolunden, linbanan och de lite gömda motionsslingorna med naturen i samspel gör att platsen skapar nyfikenhet och andas äventyr, säger Monica Johansson Grönkvist, planeringsingenjör på kommunen.

Under 2019 fortsätter arbetet med att färdigställa området och fler inslag kommer att tillkomma. Men redan nu är Strömfallet väl värt ett besök.

Det politiskt beslutade projektet ”Vattennära mötesplatser längs Lagan” är ett mångårigt projekt med flera etapper, där varje etapp är ett område som får en ansiktslyftning. Första etappen, Fågelforsledens restaurering i Skillingaryd, färdigställdes i år tillsammans med ideella föreningar. Strömfallet är den andra etappen i projektet. Och nästa år väntar etapp 3 – området runt kvarnen i Vaggeryd. Målet är att jobba med områden över hela kommunen.

Bild från Fågelforsledens invigning i maj i år.

Bild från Fågelforsledens invigning i maj i år.

– Att kombinera natur-, kultur- och friluftslivs i ett, det är en rolig utmaning i det här projektet. Vi jobbar för att delarna inte ska konkurrera med varandra, utan snarare lyfta varandra, säger Hans Göransson, gatu- och parkchef på Vaggeryds kommun.

Hitta till lekplatsen! Vid nya Åvikens förskola i Vaggeryd (ligger på andra sidan vägen från lekplatsen vid Folkets hus) finns en stig. Följ stigen en bit så kommer du att nå området Strömfallet.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm