Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-02-27 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Miliseum lockar allt fler digitala besökare

Det finns ett stort och växande intresse för Skillingaryds militärhistoria. Under 2019 ökade antalet besök bland Miliseums objekt på nationella webtjänsten ”Digitalt museum” med nästan 40% jämfört med föregående år.

Stora delar av Miliseums samlingar är digitaliserade och därmed tillgängliga för intresserade över hela världen att ta del av. I slutet av 2019 firade Miliseum att över 25.000 objekt finns i de digitala samlingarna. Nu kan museet också fira att antalet digitala besök har ökat med nästan 40%, det visar statistik från museerna i nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv.

 – Det är naturligtvis otroligt inspirerande. Besökssiffrorna är ett resultat av ett långsiktigt, målmedvetet och hårt arbete, säger säger Sven Engkvist, chef för det militärhistoriska museet Miliseum i Skillingaryd.

Miliseum lägger ner mycket arbete på att göra så korrekta beskrivningar som är möjligt av de objekt som de registrerar. De märker också att många använder uppgifterna i det digitala museumet som ”facit”.

- Vi har ett grundmurat gott rykte härvidlag och detta sprider sig givetvis. Att digitalisera samlingarna är en fråga om att tillgängliggöra kulturarvet. Man skulle kunna säga att målet är att alla skall kunna ta del av allt överallt. Dessutom är det ett värdefullt stöd i det fysiska arbetet med att hålla reda på och vårda samlingarna, eftersom varje digitaliserad post även förses med en förvaringskod för internt bruk, säger säger Sven Engkvist.

Hur står sig era besökssiffror mot andra museer i DigitaltMuseum?

– Vi ligger i absolut topp. I faktiska siffror innebär detta att år 2018 hade vi totalt 69058 visningar på Digitalt museum. År 2019 hade vi 95938 visningar, vilket är en ökning med hela 40%, avslutar Sven Engkvist.

Fakta Miliseum

Miliseum uppmärksammades på fler sätt under förra året. 2019 fick Miliseum pris som ”årets raket”. Ett pris som tilldelades Miliseum med motiveringen ”ett museum som genom goda samarbeten tar besökaren in i nya verkligheter och rum, både digitala och analoga”.

Miliseum Skillingaryd är beläget inom Skillingaryds Västra läger. Museet är helårsöppet och har förutom utställningar även museishop, forskarbibliotek, föremålsmagasin och bildarkiv.

Verksamheten drivs av Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd, vilken har Vaggeryds kommun som ytterst verksamhetsansvarig. Två statliga uppdrag är grundläggande för verksamheten: 1. Att i ett nationellt perspektiv skildra begreppet ”Regementsheden” och därmed den gamla indelta armén. 2. Att vara det nationella museet för Ingenjörtrupperna och dess föregångare Fortifikationen.

Miliseum ingår i museinätverket Sveriges Militärhistoriska Arv som består av 27 statliga och statligt stödda museer.

Fakta Digitalt Museum

DigitaltMuseum innehåller objekt och information från många olika samlingar hos museer, föreningar och arkivinstitutioner. Målet med DigitaltMuseum är att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats. Genom DigitaltMuseum ska samlingarna kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsuppbyggnad.

Personal från Miliseum bredvid en vaktsoldat i trä.

Mersiha Ribic, Hrvojka Stanic och Sven Engkvist. Träsnidaren Gunnar Svensson ”Bissefällarn” har tillverkat soldaten som står vakt utanför Miliseum. Soldaten heter Anders Kahn och tjänstgjorde i Mo härads kompani vid Jönköpings regemente 1860 – 1886.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell