Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-04-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Fler föreningar i Vaggeryd får rätt till kommunalt aktivitetsstöd

barn som deltar i aktivitet tillsammans.

Från och med den 2 april gäller nya regler för föreningsstöden i Vaggeryds kommun. Enligt ett beslut av kultur- och fritidsnämnden har de kommunala aktivitetsstöden breddats och blivit mer tillgängliga.

Nu kan föreningar som har verksamhet för barn och unga upp till 25 år ansöka om kommunalt aktivitetsstöd. För att bredda kulturutbudet för ungdomar kan nu alla registrerade föreningar söka och få kommunalt bidrag.

En viktig förändring är att det stödberättigade åldersspannet har utökats från 20-25 år, säger Sverker Bernhardsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Vaggeryds kommun. Dessutom behöver det bara vara tre deltagare istället för, som tidigare, fem vid varje sammankomst.

Funktionsrättsföreningarna är enligt de nya reglerna berättigade till stöd oavsett ålder och med bara enstaka deltagare. Ett led i Vaggeryds kommuns arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsvariationer.

Enligt tidigare regelverk har kommunen inte beviljat bidrag till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang. Men nu ska dessa evenemang, om barn och ungdomar är funktionärer, också vara stödberättigade.

Genom att bredda stödet till föreningarna hoppas vi på ett större utbud av aktiviteter, säger Sverker Bernhardsson. Vår förhoppning är att främja folkhälsan och öka välbefinnandet hos invånarna i Vaggeryds kommun.

I brytpunkten för de nya reglerna kan föreningarna skicka in sina ansökningar om kommunalt aktivitetsstöd för hela 2019 fram till den 1 juni i år. Men i fortsättningen kommer varje kalenderår omfatta två redovisningsperioder; 1 januari–30 juni med sista ansökningsdag den 25 augusti samt 1 juli–31 december med sista ansökningsdag den 25 februari.

Vid frågor kontakta:

Sverker Bernhardsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Tel: 070-643 70 18, sverker.bernhardsson@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Denis Hodzic