Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-10-12 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

person håller i en not, en annan pusslar, en håller i en stor penna och en annan håller i en amerikansk fotboll

Stödåtgärder till föreningslivet i Vaggeryd kommun

Det nuvarande läget med nya coronaviruset påverkar föreningslivet i Vaggeryds kommun. Därför har kommunen nu vidtagit ett antal åtgärder för att stötta föreningar där det finns behov.

– Många av våra ideella föreningar drabbas hårt av det rådande läget med det nya coronaviruset. Kommunen finns alltid tillhands för att stötta föreningslivet, men det är extra viktigt i den allvarliga situation som vi befinner oss i. Vi ser behovet av extra insatser och gör vad vi kan för att underlätta för föreningarna under den här svåra tiden, säger Sverker Bernhardsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Detta är stödåtgärderna till föreningar i Vaggeryds kommun:

  1. Kommunalt lokalt aktivitetsstöd kommer inte påverkas av covid-19 på grund av färre aktiviteter hos föreningar. Kommunen kommer att betala ut motsvarande summa 2020 som för 2019.
  2. Kultur- och fritidsförvaltningen håller sina anläggningar och annan verksamhet igång så länge Folkhälsomyndigheten inte säger något annat. Bokade kommunala anläggningar/hallar kan avbokas med kort varsel utan extra kostnad. Vid frågor ta kontakt med sim- och sporthallschefen Kent-Åke Svensson 0370-67 86 91, kent-ake.svensson@vaggeryd.se
  3. Kommunen ger möjlighet att på begäran om anstånd senarelägga inbetalningar till Vaggeryds kommun. Anståndsprövning görs av respektive organisation, kontaktuppgifter se faktura. Föreningen måste själv aktivt begära anstånd.
  4. Beviljade arrangemangsbidrag gäller året ut ifall arrangemanget skulle behövas flyttas fram under året.

Kultur- och fritidsförvaltningen finns tillgängliga för att fånga in föreningarnas fråge- och problemställningar och för att med gemensamma krafter hitta vägar till olika åtgärder och stöd utifrån föreningarnas unika verksamhetssituation.

Vi rekommenderar att dokumentera kostnader och intäktsbortfall kopplade till covid-19 för att i efterhand kunna söka kompensation.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att göra utbetalningar av bidrag så fort som möjligt för att hjälpa till med föreningarnas likviditet.

Kontakt

Tveka inte att höra av er till oss, e-post eller telefon.
kulturfritid@vaggeryd.se

David Norrfjärd, förvaltningschef kultur- och fritid
david.norrfjard@vaggeryd.se, 0370-67 81 06.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell