Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-06-12 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Färgglada händer

850.000 kr till kommunens bibliotek

Vaggeryds bibliotek har fått bra utdelning av de statliga pengarna som kulturrådet fördelar på uppdrag av regeringen, biblioteket har fått 850 000 kr. Näst mest av länets kommuner.

Bidraget Stärkta bibliotek är en tillfällig satsning under åren 2018-2020 för att stärka folkbiblioteken. Syftet är att öka utbud och tillgänglighet till folkbibliotek i hela landet

Ellådcykel för transport och marknadsföring

Vaggeryds bibliotek har sökt medel för en ellådcykel som är tänkt att använda till transport av medier och makerspaceutrustning i uppsökande verksamhet till exempel till öppna ungdomsverksamheten, UC:s, nya lokaler i centrala Vaggeryd där biblioteket kommer finnas med läshörna, makerspace och skapande verksamhet. Ellådcykeln blir också en bra marknadsföring och gör det lättare för biblioteket att medverka vid till exempel event och marknadsdagar. Biblioteket fick 50 000 kr för inköp och iordningsställande av denna ellådcykel.

Likvärdig biblioteksverksamhet för barn/ungdomar från 12 år

Det andra delen biblioteket sökte pengar för handlar om att få en likvärdig biblioteksverksamhet i hela kommunen för barn/ungdomar från 12 år, också detta i samverkan med öppna ungdomsverksamheten. I detta kommer ingå en satsning på makerspace även på Skillingaryds bibliotek och pedagogkompetens i samarbete med barnbibliotekarie. Till denna verksamhet beviljades 800 000 kr från Kulturrådet.

– Vi är mycket glada över dessa projektpengar som vi till sista kronan kommer använda för att lyfta, stärka och marknadsföra biblioteksverksamheten för barn och unga i Vaggeryds kommun, säger Åsa Storck, bibliotekschef.

Om kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet som genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Varje år delar Kulturrådet ut runt 2,5 miljarder kronor till bland annat:

  • Litteratur, läsfrämjande och bibliotek
  • Bild- och formkonst samt museer
  • Musik, teater, dans och nutida cirkus
  • Skapande skola
  • Nationella minoriteters kultur

Ungefär 1,2 miljarder kronor går till regionerna i Sverige genom kultursamverkansmodellen.

Våra bidrag är till för att stödja verksamheter som arbetar professionellt med konst och kultur i Sverige och internationellt. De riktar sig exempelvis till organisationer, grupper, förlag och kommuner.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell