Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Iconer förställande: en man och en kvinna, ett barn, ett öra med ett strek över, händer som tecknar, en rullstol med en person i, en person med en käpp.

Nominera till Tillgänglighetspris 2021

Kommunfullmäktige har beslutat om att bifalla att Vaggeryds kommun instiftar ett Tillgänglighetspris där allmänheten kan nominera personer, föreningar för sina insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

Riktlinjer för priset

Priset är till för att utveckla och förbättra till ett mer jämlikt och rättvist samhälle för människors olika behov och förutsättningar. Främja ett samhälle där alla har samma möjligheter att vara delaktiga och det ska inte spela någon roll varifrån någon kommer eller om någon har en funktionsnedsättning.

Nomineringar till priser ska baseras på de 11 prioriterade områden som definieras i regeringens proposition 2016/17:188, Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken.

Det kan handla om personer eller föreningar som aktivt arbetar med insatser inom viktiga områden som;

1. arbete och försörjning,
2. utbildning,
3. transport,
4. bebyggd miljö och samhällsplanering,
5. it, innovation och teknikutveckling,
6. hälsa,
7. social välfärd,
8. kultur, idrott och fritid,
9. konsument,
10. demokrati, och
11. rättsväsende. 

Vem delar ut priset?

Juryn utgörs av Tillgänglighetsrådet.

Priset delas ut vid kommunfullmäktiges avslutning.

Nomineringsformulär

Senast måndagen 18 oktober vill vi ha din nominering.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Skriv in dina kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Skriv in namnet på personen du nominerar samt motivering

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed